آموزش ثبت طرح صنعتی :


در این مقاله قصد داریم تا با آموزش ثبت طرح صنعتی در سامانه اداره مالکیت معنوی خود به تنهایی بتوانید طرح صنعتی خود را ثبت نمایید.

پیش از اینکه به آموزش ثبت طرح صنعتی بپردازیم لازم است تا درباره طرح صنعتی و قوانین مربوط به آن اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم.

لازم به ذکر است که برای ثبت الکترونیکی طرح صنعتی سامانه ای در وب سایت مالکیت معنوی در نظر گرفته شده است.

به این ترنیب شما می توانید بدون مراجعه حضوری به اداره ثبت طرح های صنعتی، اظهارنامه خود را پیگیری و ثبت نمایید.


نکات بسیار مهم:


پیش از اینکه به آموزش ثبت طرح صنعتی بپردازیم لازم است تا نکاتی را به شما عزیزان یادآور شویم.

  1. بررسی اظهارنامه ها صرفاً بر اساس اولویت زمان ثبت آنها در سامانه می باشد. لذا حضور متقاضیان محترم در اداره، تاثیری در فرآیند انجام کار ندارد.
  2. پاسخ اداره با صدور انواع ابلاغیه‌ها به متقاضی اعلام می‌شود.
  3. صدور انواع ابلاغیه‌ها از سوی اداره، از طریق پیامک و پست الکترونیکی به اطلاعِ متقاضی یا نمایندۀ قانونی وی می‌رسد و متقاضی باید متن کامل ابلاغیه را مطالعه نماید.
  4. همچنین از طریق سایت مرکز مالکیت معنوی لینک پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده طرح صنعتی و لینک رویت و چاپ ابلاغیه طرح صنعتی را مشاهده نماید.
  5. سپس با توجه به آن، از طریق سایت مرکز و لینک ثبت انواع درخواست اقدام نماید.

  6. در تعهدنامه‌ای که متقاضی در آغاز ثبت اظهارنامه، آن را تأیید می‌نماید، متقاضی موظف است پس از ثبت الکترونیکی اظهارنامه، به صورت مستمر از طریق سایت مرکز مالکیت معنوی، از تصمیم اداره مطلع شود. هزینه کلیه پیامک های اطلاع رسانی، از مبلغ شارژ دریافت کننده آن کسر خواهد شد. بدیهی است هر گاه سیم‌کارت دریافت کننده ابلاغ،‌ دارای شارژ ریالی کافی نباشد، پیامک ها دریافت نخواهند شد.
  7. پیامک های اطلاع رسانی، تبلیغاتی محسوب می شوند، در صورتی که متقاضی این گونه پیامک‌ها را مسدود کرده باشد، پیامکی دریافت نخواهد کرد.
  8. تمامی مکاتبات در خصوص اظهارنامه، صرفاً از طریق همین سامانه، بخش «ثبت انواع درخواست» (رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و …) امکان پذیر است.
  9. تمامی هزینه‌ها برای اظهارنامه با مالک ایرانی صرفاً از طریق همین سامانه قابل پرداخت است. لذا امکان ثبت درخواست هایی که هزینه مربوطه در بانک پرداخت شده باشد وجود ندارد.
  10. بر اساس مفاد تعهد‌نامه، متقاضی یا نماینده قانونی وی مکلف است در موعد مقرر قانونی نسبت به انجام مراحل ثبت و ارسال پاسخ مقتضی اقدام نماید. شروع مهلت قانونی برای پاسخ از طرف متقاضی، تاریخ صدور ابلاغیه‌ها می‌باشد. پس از پایان موعد تعیین شده، سامانه الکترونیکی بصورت اتوماتیک از ادامۀ عملیات ثبتی جلوگیری می‌نماید و اظهارنامه كان لم يكن تلقي مي‌گردد.

نتیجه بررسی اظهارنامه یکی از موارد زیر خواهد بود:


۱) ابلاغیه «اخطار رفع نقص»

چنانچه پس از بررسي، ايرادات و نواقصي در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده شود، مرجع ثبت مراتب را با قيد جزئيات به متقاضي ابلاغ می‌نماید.

تا وی ظرف مهلت مقرر در آيين‌نامه، اقدام به رفع نقص نمايد.

مهلت رفع نقص براي متقاضيان ايراني تا 30 روز و براي متقاضيان مقيم خارج از كشور تا 60 روز از تاريخ ابلاغ محاسبه مي‌شود.

متقاضی میبایست با توجه به متن ابلاغیه، از طریق سایت مرکز و بخش ثبت انواع درخواست > درخواست رفع نقص اقدام نماید.


۲) ابلاغیه «اخطار رد اظهارنامه»


زمانی است که اظهارنامه متقاضی رد می‌شود و دلیل رد، از سوی مرجع ثبت، اعلام می‌شود.

در صورتی که متقاضی قصد اعتراض داشته باشد، میبایست تقاضای خود را، ظرف مدت 30 روز از تاريخ صدور ابلاغیه رد، از طريق مرجع ثبت، به كميسيون موضوع ماده 170 اين آئين‌نامه ارائه نماید.

مهلت مذكور براي متقاضي مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

تشکیل پروندۀ فیزیکی و پرداخت هزینۀ اعتراض: متقاضی باید در مهلت 30 روزه، ابتدا نسخه‌ای چاپ شده از کلیۀ مدارک پرونده خود را، حضوراً به «متصدی کمیسیون ادارۀ طرح‌های صنعتی» تحویل نماید.

اوراق تحویلی باید به ترتیب شامل :

1ـ یک نسخه ابلاغیه اخطار رد اظهارنامه

2ـ یک نسخه اظهارنامه

3ـ یک نسخه از کلیه مدارک هویتی (مالک حقیقی یا حقوقی)

4ـ یک نسخه وکالت نامه (در صورت وجود نمایندۀ قانونی)

5ـ چهار نسخه پرینت رنگی از تصاویر طرح صنعتی باشند.

پس از تشکیل پرونده فیزیکی، باید بلافاصله از طریق سایت مرکز، درخواست اعتراض به اخطار رد اظهارنامه با ارائۀ مدارک مؤثر در اثبات ادعای طراحی محصول ارسال و هزینۀ آن پرداخت شود.


۳) ابلاغیه «پذیرش»


زمانی است که درخواست ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش واقع و ابلاغیه پذیرش جهت پرداخت حق الثبت صادر گردد .

پس از صدور ابلاغیۀ پذیرش طرح صنعتی، متقاضی یا نمایندۀ قانونی او، باید نسخه‌ای چاپ شده از اظهارنامه و کلیۀ مدارک پرونده خود را، حضوراً به واحد «پذیرش و پاسخگویی ادارۀ طرح‌های صنعتی» تحویل نماید.

اوراق تحویلی باید به ترتیب شامل:

1ـ یک نسخه ابلاغیه پذیرش

2ـ یک نسخه اظهارنامه

3ـ یک نسخه از کلیه مدارک هویتی (مالک حقیقی یا حقوقی)

4ـ یک نسخه وکالت نامه (در صورت وجود نمایندۀ قانونی)

5ـ چهار نسخه پرینت رنگی از تصاویر طرح صنعتی باشند.

دقت شود که برای چاپ تصاویر طرح صنعتی، باید تصاویری انتخاب شوند که پس از صدور ابلاغیه پذیرش، مورد تأیید مرجع ثبت قرار گرفته‌اند.

اطلاعات اظهارنامه و تصاویر تأیید شدۀ نهایی کالا، از لینک پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده طرح صنعتی قابل مشاهده هستند.


پرداخت حق الثبت:


پس از تشکیل پرونده فیزیکی، پرداخت هزینه قانونی حق الثبت، به صورت الکترونیکی، ممکن خواهد شد. (جهت پرداخت میبایست از سایت مرکز، قسمت ثبت انواع درخواست > پرداخت هزینه حق الثبت اقدام شود.)

چاپ آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور: پس از پرداخت حق الثبت، مرجع ثبت نسبت به صدور آگهی ثبت طرح صنعتی اقدام می‌کند.

متقاضی باید با مراجعه به سایت مرکز، متن کامل آگهی ثبت خود را مشاهده کند.

از طریق لینک مربوطه در صفحۀ پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده طرح صنعتی نسبت به پرداخت هزینۀ چاپ آگهی در روزنامۀ رسمی کشور اقدام نماید.


دریافت گواهینامه ثبت:


پس از چاپ آگهی مذکور در روزنامه رسمی کشور، شخص مالک طرح صنعتی (یا نماینده قانونی او با ارائه وکالت نامه رسمی) می‌تواند با در دست داشتن یک نسخه از آگهی چاپ شدۀ خود در روزنامۀ رسمی، به واحد «پذیرش و پاسخگویی اداره طرح‌های صنعتی» مراجعه و گواهینامه ثبت خود را دریافت نماید.


مراحل ثبت طرح صنعتی در سامانه اداره مالکیت معنوی :


مرحله اول آموزش ثبت طرح صنعتی : ورود به پورتال:

ابتدا باید وارد پورتال اداره کل مالکیت صنعتی به آدرس iripo.ssaa.ir شوید.

آموزش ثبت طرح صنعتی

سپس همانند شکل زیر گزینه ثبت نام متقاضی / ورود اعضا را بزنید.

آموزش ثبت طرح صنعتی

مرحله دوم آموزش ثبت طرح صنعتی : ورود به بخش ثبت اظهارنامه:

ورود اعضا:

برای ورود به کارتابل خود نام کاربری و رمز عبور و کد امنیتی را در قسمتهای مشخص شده وارد نمایید.

سپس دکمه « ورود به سامانه » را کلیک نمایید .

آموزش ثبت طرح صنعتی

سپس بر روی ثبت اظهارنامه طرح صنعتی کلیک نمایید.

آموزش ثبت طرح صنعتی

مرحله سوم آموزش ثبت طرح صنعتی : قبول تعهد نامه:


قبول این تعهد نامه به منزله جدول مواعد قانونی می باشد. از آنجایی که سیستم این موارد را بصورت اتوماتیک رعایت می نماید، امکان تغییر تصمیم اتخاذ شده وجود ندارد.

لذا موکدا تاکید می گردد، پس از ثبت اظهارنامه موارد قانونی را رعایت نمایید.

با کلیک بر روی گزینه « مرحله بعدی » صفحه بعد نمایش داده می شود. در غیر اینصورت صفحه اصلی پورتال نمایش داده خواهد شد.

آموزش ثبت طرح صنعتی

مرحله چهارم آموزش ثبت طرح صنعتی : انتخاب نوع اظهارنامه:

ثبت اظهارنامه طرح صنعتی به یکی از دو روش زیر امکان پذیر است:

آموزش ثبت طرح صنعتی

1- می خواهم یک اظهارنامه جدید ثبت کنم:

زمانی باید از این گزینه استفاده نمایید که قصد ثبت طرح صنعتی جدید را دارید.

2- می خواهم یک اظهارنامه ضمن اعتراض ثبت کنم:

زمانی است که شما به تقاضای ثبت طرح صنعتی اعتراض داشته باشید (بخش ماده 102 آیین نامه) .

هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت ، نسبت به طرح صنعتی باشد که اظهارنامه  ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است.

در صورتی که طرح صنعتی قبلا به نام او ثبت نشده است باید همزمان با اعتراض برای طرح صنعتی خود مطابق قانون و آیین نامه تقاضای ثبت ضمن اعتراض اظهارنامه جدید را فایل نماید.

و حق الثبت اظهارنامه و هزینه ثبت طرح صنعتی و تمام مخارج مربوط به آن را تادیه نماید.


مرحله پنجم آموزش ثبت طرح صنعتی : اطلاعات طرح صنعتی :


در این فرم طرح مورد نظر خود را از لحاظ عنوان ، شکل ظاهری توصیف نمایید.

این فرم شامل بخش های مختلفی از قبیل :

عنوان طرح ، شرح و توصیف ، آیا متقاضی خواهان تاخیر در انتشار آگهی است ، افشای طرح در نمایشگاه رسمی داخلی یا بین المللی ، سوء استفاده شخص ثالث از حق متقاضی یا مالک قبلی می باشد.


عنوان طرح:


دراین قسمت، صرفاً بایستی به نام/عنوان عمومی که بین عموم مردم متداول است و باعث شناختن آن کالا می‌شود اشاره شود.

مانند: صندلی، کاسه، شمعدان، فنجان، بطری، جعبه بسته بندی دارو، جعبه بسته بندی کیک.

بنابراین، از اشاره به نام تجاری انحصاری، امتیازات عملکردی، اندازه، شکل هندسی و جنس مواد سازنده کالا، جداً خودداری شود.


شرح و توصیف:


در قسمت « شرح و توصیف»، باید شکل ظاهری (بصری) کالا و اجزای قابل رؤیت آن، عمدتاً از لحاظ هندسی (خطوط و شکل سه بعدی) یا ترکیب خطوط و رنگ نوشته شوند.

به ویژگی‌ها و مزایای کارکردی و فنی، مکانیسم عملکردی، اندازه‌ و جنس مواد مورد استفاده در ساخت کالا، نباید در تعریف (توصیف) طرح صنعتی اشاره شود.

• در پرونده‌هایی که در قالب مجموعه‌ای (سِت یا سرویس) از چند کالا با کاربرد مشابه درخواست می‌شوند؛

مانند: مبلمانِ اتاق نشیمن، اتاق خواب، غذاخوری؛ سرویس ظروف غذاخوری، چای خوری، قهوه خوری و سرویس قاشق و چنگال

نام هر کدام از کالاهای مستقلِ موجود در مجموعه‌ها، باید حتماً در متن « شرح و توصیف » بیاید.

به عنوان نمونه در سرویس مبلمان: مبل یک نفره، کاناپه (سه نفره)، میز جلوی مبلی، میز غذاخوری، صندلی، دراور، تخت خواب و غیره.

در سرویس ظروف: بشقاب، دیس، کاسه، پیاله، قوری، فنجان، لیوان، نمک‌پاش، سالادخوری، قاشق، کف‌گیر، و غیره.

• شکل کلی کالا (دوبعدی یا سه بعدی) همچنین شکل بصریِ هر کدام از بخش‌ها و اجزای آن، می‌توانند در ابتدا با بهره‌گیری از شکل‌ها و احجام بنیادین هندسی، به اختصار توصیف شوند.

مانند: مربع، مستطیل، مثلث، دایره، لوزی، بیضی، مکعب مربع، مکعب مستطیل، استوانه، هِرَم، مخروط و کُره

و سپس در ادامه سایر جزئیات طرح توصیف شوند. (از کل به جزء توصیف شود)

• در شرح و توصیف طرح، همواره از واژگان و عباراتی استفاده شود که با دقت بیشتری، طرح کالا را معرفی می‌کنند.

به عنوان نمونه، برای توصیف شکل‌های «مربع، مستطیل، لوزی، ذوزنقه» واژۀ «چهارگوش» استفاده نشود.

همچنین برای توصیف «چند ضلعی‌ها»، به واژۀ «چند ضلعی» اکتفا نشود و تعداد اضلاع نوشته شوند.

مثلاً «پنج ضلعی»، «شش‌ضلعی»، «هفت ضلعی»، «هشت ضلعی» و غیره.

• تأکید می‌شود که در نوشتن شرح و توصیف، نام کالا، نام و آدرس اشخاص اظهارنامه، به درستی املای واژگان و عدم وجود اشتباهات تایپی توجه شود.


آیا متقاضی خواهان تاخیر در انتشار آگهی است؟


چنانچه به دلایلی خواهان این هستید که ویژگی های طرح شما به اطلاع عموم نرسد،  می توانید گزینه بلی را انتخاب نمایید.

در اینصورت می بایست نامه تقاضای تاخیر در انتشار آگهی را در قسمت ضمائم بارگذاری نماید .

لازم به ذکر است این تاخیر حداکثر تا 6 ماه می باشد و پس از آن اداره مبادرت به صدور آگهی خواهد نمود.


افشای طرح در نمایشگاه رسمی داخلی یا بین المللی:


چنانچه طرح شما در نمایشگاه داخلی یا بین المللی برای عموم عرضه نموده اید این گزینه را بلی انتخاب نمایید و مدارک مربوط به شرکت در آن نمایشگاه را در قسمت ضمائم بارگذاری نمایید.


سو استفاده از حق متقاضی یا مالک قبلی:


درصورتی که شخصی قبل از تقاضای ثبت طرح شما در اداره مربوطه از طرح شما سوء استفاده کرده و

به عبارتی از آن کپی کرده و به فروش رسانده و بهره برداری مادی از آن نموده است این گزینه را انتخاب نمایید.

و مدارک دال بر این سوء استفاده در قسمت ضمائم بارگذاری نمایید.

آموزش ثبت طرح صنعتی

تذکر بسیار مهم: کد رهیگری به منزله دریافت حق تقدم (ثبت اظهارنامه) نمی باشد و تنها به منظور پیگیری متقاضی جهت تکمیل مدارک در مراحل بعدی صادر می گردد.


مرحله ششم آموزش ثبت طرح صنعتی : اشخاص مرتبط:


جهت ورود اطلاعات اشخاص اظهارنامه باید روی دکمه «ثبت شخص جدید» کلیک نمایید.

– پس از مشاهده فرم زیر با توجه به نوع حقوقی و تابعیت شخص مورد نظر ، یکی از موارد نمایش داده شده را انتخاب نمایید.

آموزش ثبت طرح صنعتی

سپس کد شناسایی شخص مورد نظر را در قسمت مربوطه وارد نمایید و دکمه «بازخوانی اطلاعات » کلیک نمایید.

کد شناسایی کدی است که در هنگام ثبت نام در سایت برای شما از طریق پیامک ارسال شده است.

پس از فراخوانی اطلاعات شخص بایستی سمت شخص در پرونده را مشخص نمایید.

آموزش ثبت طرح صنعتی

تذکر: در ابتدا کد شناسایی مالک را وارد نمایید و سمت مالک را انتخاب نمایید. سپس اشخاص دیگر را انتخاب نمایید .

بعنوان مثال در صورتی که مالک و طراح  یک نفر می باشند و وکیل دادگستری ندارند ، بایستی ابتدا مالک انتخاب شود .

پس از وارد نمودن درصد مالکیت تیک دریافت کننده ابلاغ و طراح نیز فعال گردد.سپس بر روی دکمه   افزودن کلیک نمایید.

به همین ترتیب سایر اشخاص مرتبط با پرونده را در این بخش وارد نمایید .


نکته 1: اعلام شناسه ملی اشخاص حقوقی برای اشخاص حقوقی اجباریست .

در صورتی که در زمان ثبت پیغام خطایی در این خصوص صادر شد، تنها مرجع رفع مشکل اداره کل ثبت شرکت ها می باشد.


نمونه خطاها:


شرکت منحل شده است.

– چنین شناسه ملی وجود ندارد.

– نام شرکت با شناسه ملی تطابق ندارد.

در این پیغام نام صحیح به شما نمایش داده می شود ، می توانید همان نام را کپی و در فیلد نام شرکت قرار دهید.

اگر نام شرکت را تغییر داده اید برای تصحیح باید به اداره کل ثبت شرکت ها مراجعه نمایید.


نکته2: اعلام کد ملی اشخاص حقیقی نیز اجباری است که از سازمان  ثبت احوال بصورت بر خط استعلام گرفته می شود.


موارد زیر از سازمان ثبت احوال استعلام بر خط گرفته می شود:

– نام

– نام خانوادگی

– نام پدر

– تاریخ تولد

* دقت داشته باشید که این موارد را باید عین موارد نوشته شده کارت ملی تایپ نمایید. سیستم بین ” یی” و ” ئی”  –  ” ا ” و ” آ ”  و مشابه اینها تفاوت قائل است. به فاصله بین کلمات هم حساس است.

توجه : در صورتی که در قسمت “نام طراح در آگهی قید شود؟” گزینه “خیر” را انتخاب کنید. باید در قسمت ضمائم مدارک مربوط به “عدم قید نام طراح در آگهی” را پیوست کنید.


دریافت کننده ابلاغ:


تذکر 1: دریافت کننده ابلاغ صرفا یک شخص حقیقی می تواند باشد.

تذکر 2: امکان تایپ مشخصات دریافت کننده ابلاغ وجود ندارد. چرا که دریافت کننده ابلاغ صرفا یکی از این اشخاص می باشد:

1-یکی از مالکین

2-یکی از نماینده قانونی ها

تبصره:

صرفا زمانی می شود مشخصات دریافت کننده ابلاغ را تایپ نمود که در صفحه نماینده قانونی ، مشخصات یک دفتر حقوقی بعنوان نماینده قانونی نوشته شده باشد. در این حالت صرفا باید نام صاحب امضا دفتر حقوقی بعنوان دریافت کننده ابلاغ وارد شود.

تذکر3: تمام مکاتبات اداره با شخص معرفی شده در این بخش (از طریق آدرس الکترونیکی و همچنین تلفن همراه) صورت می پذیرد. لذا ورود صحیح این دو فیلد الزامی و اجباری می باشد.


تذکر بسیار مهم: کد رهگیری به منزله دریافت حق تقدم(ثبت اظهارنامه) نمی باشد و تنها به منظور پیگیری متقاضی جهت تکمیل مدارک در مراحل بعدی صادر می گردد.


مرحله هفتم آموزش ثبت طرح صنعتی : ادعای حق تقدم :


چنانچه دو طرح یکسان درخواست گردد ، درخواستی (اظهارنامه ای) که زودتر ثبت شده باشد منجر به ثبت طرح خواهد شد.

حال طبق قوانین بین المللی برای کشور های عضو کنوانسیون پاریس ، ماده حق تقدم در نظر گرفته شده است.

یعنی اگر شخصی طرحی را به عنوان مثال 5 ماه پیش در ترکیه ثبت کرده باشد و امروز بخواهد در ایران ثبت کند ، نسبت به شخصی که دیروز ، امروز حتی تا 4ماه و 29 روز پیش در ایران درخواست ثبت (برای همان علامت) داده باشد ، اولویت دارد.

لذا این بخش صرفا برای اشخاصی کاربرد دارد که ، طرح خود را قبلا در کشورهای دیگری (غیر از ایران ) ثبت نموده اند و الان می خواهند از حق اولویت 6ماهه خود در ایران استفاده نمایند ، کاربرد دارد.

اگر طرح را در کشور دیگری ثبت ننموده اید ، در این فرم مطلبی تایپ ننمایید و گزینه « ثبت موقت » را برای ثبت اطلاعاتی تا کنون وارد نموده اید ، انتخاب نمایید .

تذکر: در صورت وارد نمودن اطلاعات مربوط به حق تقدم ، باید مستندات مربوط به حق تقدم را به زبان اصلی به همراه ترجمه رسمی دادگستری، در ضمائم الصاق نمایید.

با کلیک بر روی دکمه « ثبت اطلاعات » فرم زیر را مشاهده می نمایید.

مرحله هشتم آموزش ثبت طرح صنعتی : بارگذاری ضمائم اظهارنامه:

با انتخاب مرحله دو از مراحل چهارگانه ثبت اظهارنامه با عنوان بارگذاری ضمائم اظهارنامه، میتوانید ضمائم مورد نیاز را پیوست نمایید.

آموزش ثبت طرح صنعتی

در صفحه باز شده ، به نوع فایل (پسوندهای قابل قبول) و حجمی که سیستم قبول می کند توجه داشته باشید و بر اساس آن فایل را الصاق نمایید.

مواردی که نیاز به ارسال چند تصویر وجود دارد نوع ضمیمه pdf ، در نظر گرفته شده است.

لطفا تصاویر را در یک فایل pdf قرار داده و الصاق نمایید.

جهت پیوست نمودن ضمائم ، ابتدا روی گزینه « بارگذاری پیوست » کلیک نمایید.

از منوی باز شده ابتدا گزینه Browse را کلیک نموده و تصویر مدرک مورد نظر را انتخاب نمایید.

در نهایت بر روی گزینه « ارسال پیوست »  کلیک نمایید.

نکته : با کلیک روی در کنار هر پیوست می توانید پیوست ذخیره شده را حذف نمایید.

آموزش ثبت طرح صنعتی

توجه

در صورتی که تعداد مالکین بیش از یک نفر باشد بعد از ورود اطلاعات و ضمائم توسط یکی از اشخاص پرونده ، شخص مورد نظر با کلیک بر روی «ارسال اطلاعات جهت تایید سایر مالکین» اطلاعات را جهت تایید برای سایر مالکین ارسال می نماید.

آموزش ثبت طرح صنعتی

بعد از کلیک بر روی ارسال اطلاعات جهت تایید سایر  مالکین  تصویر زیر نشان داده می شود.

آموزش ثبت طرح صنعتی

سایر مالکین باید با ورود به حساب کاربری خود اطلاعات ثبت شده را تایید نمایند.

سپس ثبت کننده اظهارنامه قادر به تکمیل مراحل و پرداخت هزینه اظهارنامه می باشد.

آموزش ثبت طرح صنعتی

ضمائم اظهارنامه

1- مدارك مثبت هويت متقاضي (مالک) و طراح؛

شامل تصویر شناسنامه و کارت ملی، برای اشخاص حقیقی و تصویری از آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت و شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا.

(تصویر کارت ملی و شناسنامه باید در یک صفحه کنار یکدیگر قرار داده شوند و در قالب «یک» فایل دارای وضوح مناسب، بارگذاری شوند.)

2- مدارك نمايندگي؛ وکالت‌نامه رسمی در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد؛

3- تصاویر کالای مورد درخواست؛ که بایستی بر اساس شیوه نامه چگونگی توصیف طرح و ارائۀ تصاویر کالا تهیه شده باشند.

(تأکید می‌شود که جهت پیشگیری از بروز اشتباهات در تکمیل اظهارنامه و ارائۀ ضمائم، که منجر به دریافت اخطار رفع نقص از سوی مرجع ثبت می‌شود؛ پیش از اقدام به تشکیل اظهارنامه، این شیوه‌نامه به دقت مطالعه شود.)

4ـ در طرح کالایی که بر روی آن، علامت تجاری، به هر شکلی قابل مشاهده است.(مانند بسته بندی‌ها و غیره) میبایست متقاضی (حقیقی یا حقوقی)، تصویری واضح و خوانا از اصل گواهینامۀ ثبت علامت تجاری تحت مالکیت خود را، در قسمت ضمائم اظهارنامه بارگذاری نماید.

5- درخواست كتبي به تأخير انداختن انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي و تعيين مدت آن، در صورت تمايل؛

6- درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وي ذكر شود؛

7- مدارك مربوط به حق تقدم كه بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف 15 روز از آن تاريخ تسليم شود.

برای اتباع غیرایرانی یا شرکت‌هایی که پیش از ثبت در ایران، در سایر کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، تقاضای ثبت طرح صنعتی کرده باشند.


نکات لازم هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی :


ماده 74 آئین‌نامه: در صورتي كه متقاضي طبق ماده 9 قانون، درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضاي ثبت طرح صنعتي، بايد درخواست خود را كه حاكي از اين حق باشد، به مرجع ثبت تسليم نمايد.

اين درخواست بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

1-   تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛

2-   طبقه‌بندي بين‌المللي مرتبط با اظهارنامه اصلي؛

3-  كشور يا كشورهايي كه اظهارنامه اصلي در آنجا تسليم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه‌اي يا بين‌المللي مبناي حق تقدم باشد، ذكر مأخذ آن.


تصویر طرح صنعتی چگونه باید باشد؟


تصاویر کالای مورد درخواست بایستی بر اساس شیوه‌نامۀ چگونگی توصیف طرح و ارائۀ تصاویر کالا تهیه شده باشند.

تأکید می‌شود که جهت پیشگیری از بروز اشتباهات در تکمیل اظهارنامه و ارائۀ ضمائم، که منجر به دریافت اخطار رفع نقص از سوی مرجع ثبت می‌شود؛

پیش از اقدام به تشکیل اظهارنامه، این شیوه‌نامه به دقت مطالعه شود.


مرحله نهم آموزش ثبت طرح صنعتی : بازبینی ضمائم:


اقدامات پیش از ثبت نام:

پیش از ثبت نهایی ابتدا مواردی که در قسمت اقدامات پیش از ثبت نام نشان داده می شود را برطرف نمایید.

آموزش ثبت طرح صنعتی

مرحله دهم آموزش ثبت طرح صنعتی : پرداخت هزینه:


همه هزینه ها برای مالکین ایرانی بصورت اینترنتی (در مراحل ثبت اظهارنامه و یا ثبت درخواست) بصورت برخط(آنلاین) دریافت میگردد.

اما مالکین غیر ایرانی باید معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه های ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس ،را به شماره حساب ارزی 2103310000042 نزد بانک ملی- شعبه برج آرمیتا کد 1033به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریز و تصویر فیش را در مراحل ثبت اظهارنامه و یا درخواست ارسال فرمایند.

بر اساس اطلاعاتی که وارد نموده اید سیستم بصورت هوشمند تشخیص می دهد که این صفحه را به درگاه بانک ملی متصل نمایید یا اینکه از شما تصویر فیش دریافت نماید.

تذکر بسیار مهم برای متقاضیان غیر ایرانی:

طبق بند هشت ماده 111 و بند 5 ماده 114 پرداخت حق ثبت اظهارنامه اجباری است.

لذا در صورتی که مشخصات مربوط به فیش هزینه واریزی اشتباه درج گردد و یا فیش ارائه نگردد اظهارنامه فاقد اعتبار بوده و هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

امکان پرداخت توسط تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب وجود دارد.

آموزش ثبت طرح صنعتی

با کلیک بر روی مرحله چهارم صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود . هزینه توسط سیستم محاسبه میشود

با کلیک بر روی گزینه « پرداخت اینترنتی و دپریافت شماره اظهارنامه » به مرحله بعد وارد می شوید.

آموزش ثبت طرح صنعتی

توجه: امکان پرداخت توسط تمامی کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب وجود دارد.

تذکر بسیار مهم: کد رهیگری به منزله دریافت حق تقدم نمی باشد و تنها به منظور پیگیری متقاضی جهت تکمیل مدارک در مراحل بعدی صادر می گردد.


مرحله آخر آموزش ثبت طرح صنعتی : پیگیری اظهارنامه:


جهت پیگیری اظهارنامه پس از ورود به کارتابل و انتخاب گزینه کارتابل عمومی ، شماره اظهارنامه مورد نظر را در قسمت مربوط وارد نمایید .

سپس  دکمه جستجو را کلیک نموده پس از نمایش اظهارنامه در لیست بر روی شماره کلیک نموده و گزینه گردش کار پرونده را انتخاب نمایید.

آموزش ثبت طرح صنعتی
آموزش ثبت طرح صنعتی

چاپ اظهارنامه:


اظهارنامه زمانی قابل چاپ است که تمام اطلاعات و ضمائم وارد شده باشد.

همچنین هزینه مربوطه نیز پرداخت ، و شماره اظهارنامه صادر شده باشد ، در غیر اینصورت (یعنی در وضعیت ثبت موقت) امکان چاپ اظهارنامه وجود ندارد.

جهت پیگیری اظهارنامه پس از ورود به کارتابل و انتخاب گزینه کارتابل عمومی ، شماره اظهارنامه مورد نظر را در قسمت مربوط وارد نمایید .

سپس  دکمه جستجو را کلیک نموده پس از نمایش اظهارنامه در لیست بر روی شماره کلیک نموده و گزینه گردش کار پرونده را انتخاب نمایید.

آموزش ثبت طرح صنعتی
آموزش ثبت طرح صنعتی