آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت


شورای عالی بورس و اوراق بهادار در اجرای ابلاغیه مورخ ۹ / ۲ / ۱۳۹۹ مقام معظم رهبری، آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت را به شرح زیر تصویب نمود.

اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در صورت کاربرد، با همان مفاهیم در این آیین نامه ( آزاد سازی سهام عدالت ) به کار رفته اند.


سایر اصطلاحات و واژه های به کار رفته در آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت به شرح زیر تعریف می شوند :


۱- دارندگان سهام عدالت:

افرادی هستند که مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشمول دریافت سهام عدالت شده اند.

۲- سامانه سهام عدالت:

سامانه الکترونیکی است که توسط سازمان خصوصی سازی به منظور ثبت برخی اطلاعات دارندگان سهام عدالت از جمله شماره شبا، مشاهده صورتحساب و انتخاب روش سهامداری مستقیم طراحی و مدیریت می گردد.

۳- شرکت های سرمایه پذیر:

منظور شرکت های موضوع ماده ۳۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که بخشی از سهام آنها در قالب طرح توزیع سهام عدالت به طرح توزیع سهام عدالت واگذار گردیده است.

۴- سبد سهام عدالت:

طبق آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت ، درصدی از سهام کلیه شرکت های سرمایه پذیر مشمول واگذاری به دارندگان سهام عدالت است.

۵- شرکت های غیر بورسي:

منظور شرکت هایی از سود سهام عدالت است که در بورس اوراق بهادار تهران با بازارهای فرابورس ایران پذیرش نشده و سهام آنها قابل معامله نباشد.

۶- سهامدار شرکت های سرمایه پذیر:

دارندگان سهام عدالت می باشند که قصد سهامداری شرکتهای سرمایه پذیر فهرست شده در یکی از بورس ها را دارند.

۷- شرکتهای سرمایه گذاری استانی:

منظور شرکت های سرمایه گذاری می باشند که به استناد ماده ۳۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده اند.

۸- شرکتهای تعاونی شهرستانی :

منظور شرکت های تعاونی است که به استناد ماده ۳۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند.

۹- وراث متوفیان تعیین تکلیف شده:

افرادی هستند که به منظور انتقال سهام متوفی به وراث قانونی آنان در دفاتر پیشخوان دولت حاضر شده و نسبت به انتقال سهام عدالت متوفی به وراث قانونی اقدام نموده اند.

۱۰- کانون:

کانون تشكل خود انتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین شرکت های سرمایه گذاری استانی که طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند فعالیت می نماید.


قوانین مربوط به وراث متوفیان دارنده سهام عدالت :


ماده ۱

اشخاص در قید حیات و وراث متوفيان تعیین تکلیف شده، دارنده سهام عدالت محسوب می شوند. فهرست نهایی این افراد توسط سازمان خصوصی سازی به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اعلام خواهد شد.

ماده ۲

آن دسته از دارندگان سهام عدالت که برای ثبت شماره شبای بانکی خود به سامانه سهام عدالت و اخذ تائیدیه از طریق این سامانه اقدام نکرده اند، حداکثر ظرف 40 روز پس از تصویب آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت فرصت دارند با مراجعه به سامانه، نسبت به ثبت شماره شبای بانکی خود واخذ تائیدیه اقدام نمایند.

تبصره ۱-

همزمان با آزاد سازی سهام عدالت از طریق سامانه مربوطه، سامانه متوفيان (انتقال سهام آنها به وراث قانونی توسط دفاتر پیشخوان دولت) متوقف می گردد و پس از پایان فرایند آزاد سازی سهام عدالت مذکور سامانه فوق مجددا شروع به کار می نماید.

سازمان خصوصی سازی موظف است اطلاعات کلیه دارندگان سهام عدالت فوت شده تا آن تاریخ را جهت ساماندهی در اختبار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرار دهد.

به منظور انجام اقدامات لازم در خصوص تعیین تکلیف و انتقال سهام متعلق به متوفیان به وراث قانونی آنها، سازمان خصوصی سازی موظف است در مدت زمان مقرر شده از سوی شورای عالی بورس و اوراق بهادار نسبت به انتقال نرم افزار مشاهده و بررسی ثبت وراث و کلیه اطلاعات و زیر ساخت های فنی مرتبط با آن به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اقدام نماید.

تبصره ۲-

سهام عدالت بعنوان دارایی های ماترک متوفیان تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ معاف از مالیات موضوع بند ۱ ماده ۱۷ و ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

تبصره ۳ –

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است پس از اجرای مفاد تبصره۲ این ماده به منظور احراز اصالت مفاد گواهی حصر وراثت قطعیت یافته صادره از سوی دادگاهها نسبت به برقراری ارتباط مکانیزه با قوه قضائیه اقدام و نسبت به احراز هویت و اصالت وراث قانونی و سهم الارث آنها اطمینان کسب نموده و سهام مشمولین را به وراث منتقل نمایند.

ماده ۳

سهام کلیه شرکت های سرمایه پذیر فهرست شده در یکی از بورس ها طرح توزیع سهام عدالت به تناسب دارندگان نهایی سهام عدالت به انضمام ليست آنها

(فهرست نهایی سهامداران سهام عدالت شامل مشخصات سجلی، شماره ملی، شماره شبا و شماره تلفن همراه)

تعداد سهام تک تک این افراد توسط سازمان خصوصی سازی به شرکت های سرمایه گذاری استانی به منظور انجام تکالیف قید شده در مواد (۴)، (۵) و (۶) آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت ، تعیین، تخصيص، منتقل و نسخه ای از مستندات آن باید به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال گردد.

شرکت های سرمایه گذاری استانی مكلف اند صورتهای مالی خود را متناسب با تغییرات صورت گرفته بر اساس استانداردهای حسابداری ملی کشور اصلاح نمایند.

آزاد سازی سهام عدالت

تبصره ۱-

به منظور تشويق و صیانت از سرمایه دارندگان سهام عدالت که روش غیر مستقیم را انتخاب نموده اند، شرکت های سرمایه گذاری استانی مكلف اند برای سرمایه گذاری در سهام (که بعنوان دارایی جاری طبقه بندی می شوند) از روش حسابداری خالص ارزش فروش استفاده کنند و افشاهای لازم را براساس استانداردهای حسابداری در صورتهای مالی انجام دهند.

سودهای تحقق نیافته ناشی از بکار گیری روش خالص ارزش فروش طبق استانداردهای حسابداری مشمول مالیات نخواهد نمود.

تبصره ۲-

سازمان خصوصی سازی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ثبت شرکت هلدینگ موضوع ماده ۴، سهام شرکت های غیر بررسی موجود در سود سهام عدالت را به شرکت هلدینگ انتقال دهد.

ماده ۴

به منظور مدیریت سهام شرکت های غیر بورسی، یک شرکت هلدینگ سهامی عام جهت سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی موضوع فعالیت اساسنامه تشکیل خواهد شد.

معامله سهام شرکت مذکور تا پیش از پذیرش و درج در یکی از بورس ها فاقد اعتبار است. ۵ نفر خبره مالی به عنوان موسس و اولین مدیران توسط سازمان خصوصی سازی، اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صورت تایید صلاحیت حرفه ای توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، انتخاب شده و جهت باید به شورای عالی بورس و اوراق بهادار معرفی می گردند.

سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به تامین و تخصیص وجوه مالی از محل سود سهام عدالت سنوات گذشته به مبلغ ۵۰ میلیارد رپال به شرکت هلدینگ به جهت امکان تأسیس و مدیریت هزینه ها در سال اول فعالیت اقدام نماید .

شش ماه پس از تأسیس، اولین مدیران شرکت، نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده جهت انتخاب مدیران بعدی اقدام خواهند نمود.

تبصره ۱-

هیات مدیره شرکت هلدینگ موظف است به تعداد و مبلغ سهام اختصاص یافته توسط سازمان خصوصی سازی به هر دارنده سهام عدالت با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نسبت به افزایش سرمایه از محل سهام واگذار شده – به سرمایه ثبت شده شرکت های سرمایه پذیر در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۹ – و به نام کلیه دارندگان سهام عدالت که از طرف سازمان خصوصی سازی معرفی می شوند، اقدام نماید.

تبصره ۲-

کلیه دارایی های شرکت های سرمایه گذاری استانی – بجز دفتر مرکز اصلی محل فعالیت شرکت سرمایه گذاری استانی تا متراز ۲۵۰ متر و مبلغ حداکثر ۵ میلیارد ریال وجه نقد و ملزومات مصرفی دارای ارزش دفتری تا سقف ۵ میلیون ریال و مطالبات شرکت های تعاونی شهرستانی – باید طی مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت به ارزش دفتری منعکس در دفاتر قانونی شرکت های سرمایه گذاری استانی، از طریق تنظیم صورتجلسه و سایر اقدامات قانونی مرتبط و با نظارت بازرسین قانونی شرکت های سرمایه گذاری استانی و شرکت هلدینگ به شرکت هلدینگ منتقل گردد.

تبصره ۳-

هیات مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی مكلف اند نسبت به انجام اقدامات لازم طبق قوانین و مقررات به منظور تسریع در پذیرش شرکت در بورس اقدام نمایند.

تبصره ۴-

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است، شرکت هلدینگ را ثبت و افزایش سرمایه شرکت مزبور را پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت و اخذ تأییدیه از بازرس قانونی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی ثبت نماید.

ماده ۵

کلیه دارندگان سهام عدالت مطابق با ابلاغیه مقام معظم رهبری سهامدار شرکتهای سرمایه گذاری استانی هستند، آن دسته از دارندگان سهام عدالت که قصد سهامداری شرکت های سرمایه پذیر را دارند می توانند حداکثر ظرف مدت ۱ روز از تاریخ ابلاغیه مقام معظم رهبری، نسبت به ثبت درخواست خود مبنی بر سهامداری شرکت های سرمایه پذیر در سامانه سهام عدالت اقدام می نمایند.

تبصره ۱-

سازمان خصوصی سازی مکلف است ضمن فراهم نمودن تمهیدات لازم از طریق سامانه سهام عدالت، در خواست دارندگان سهام عدالت را نسبت به تمایل آنها جهت انتخاب رو به مالکیت سهام عدالت به سهولت اخذ نماید.

تبصره ۲-

به آن دسته از دارندگان سهام عدالت که سهامداری شرکتهای سرمایه پذیر را انتخاب نموده اند، سهام شرکتهای مشمول واگذاری فهرست شده در یکی از بورس ها بر اساس تبصره ۳ این ماده مستقیم تخصیص داده می شود.

تبصره ۳-

پس از تکمیل فرم سهامداری شرکت های سرمایه پذیر توسط دارندگان سهام عدالت در سامانه سهام عدالت، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است حداکثر ظرف ۱۴ روز، سهام شرکت های مشمول واگذاری فهرست شده در یکی از بورس ها را پس از ارسال اطلاعات مربوطه توسط سازمان خصوصی سازی از مالکیت شرکت های سرمایه گذاری استانی به مالکیت دارندگان سهام عدالت منتقل نماید و پس از شناسایی اولیه آنها، گواهی الکترونیکی سهام برای دارندگان سهام عدالت صادر و در اختیار آنها قرار دهد.

سازمان خصوصی سازی مکلف است اطلاعات مذکور را حداکثر ظرف ۲ روز کاری به شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه ارسال نماید.

تبصره ۴ –

امکان انجام معامله سهام آن دسته از دارندگان سهام عدالت که سهامداری شرکت های سرمایه پذیر را انتخاب نموده اند، به صورت تدریجی طبق مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مطابق برنامه زمانبندی اعلامی طی مدت ۱ سال و پس از آن بدون محدودیت وجود خواهد داشت.

ماده ۶

شرکت های سرمایه گذاری استانی مکلف اند ظرف حداکثر یک ماه پس از گذشت مدت زمان مندرج در ماده (۵) در خصوص باقیمانده سهام شرکتهای سرمایه پذیر فهرست شده در یکی از بورس ها موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری استانی نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه اقدام نمایند.

این افزایش سرمایه به قیمت پایانی روز ۰۱ / ۰۴ / ۱۳۹۹ و پس از دریافت اطلاعات لازم از سازمان خصوصی سازی ، با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده از محل سهام واگذار شده به این شرکت ها و به نام دارندگان سهام عدالت همان استان ( در زمان ثبت نام اولیه سهام عدالت) که سهامداری شرکت های سرمایه پذیر را انتخاب نموده اند، می باشد.

تبصره ۱-

در آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت ، سازمان خصوصی سازی موظف است پس از تخصیص سهام مشمولینی که تا تاریخ ۲۹ / ۰۳ / ۱۳۹۹ روش مستقیم سهامداری را انتخاب کرده اند، باقيمانده سهام شرکت های بورسی سرمایه پذیر را بر اساس تعداد مشمولانی که در هر استان به روش غیر مستقیم باقی مانده اند به هر یک از شرکت های سرمایه گذاری استانی از محل سهام تجمیع شده، شرکت های سرمایه پذیر تخصیص و با در نظر گرفتن ارزش دارایی هر یک از آن شرکت ها به قیمت پایانی روز ۰۱/ ۰۴ / ۱۳۹۹ (مطالبات ایجاد شده) سرمایه آنها را تعيين و بر مبنای هر سهم هزار ریالی تعداد سهام هر یک از سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی را به تفکیک هر استان تعیین و به شرکت سپرده گذاری مرکزی اعلام نماید.

در آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت ، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است رأسا بر اساس اطلاعات ارسالی سازمان خصوصی سازی نسبت به ثبت سرمایه و درج اطلاعات تعداد سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی و نیز تعداد سهام تخصیص یافته به هر مشمول در هر استان که در روش غیر مستقیم باقی مانده اند، در پایگاه داده خود اقدام نماید.

تبصره ۲-

در  آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت ، سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است بدون رعایت ترتیبات قانونی مقرر، در خصوص افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه گذاری استانی صرفا با اعلام ترازنامه شرکتهای سرمایه گذاری استانی بر مبنای قیمت پایانی معاملاتی روز ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ توسط سازمان خصوصی سازی، نسبت به افزایش سرمایه شرکتهای صدر الاشاره اقدام نماید.

تبصره ۳-

با توجه به لزوم تسریع در پذیرش و درج شرکت های سرمایه گذاری استانی، افزایش سرمایه شرکت های سرمایه گذاری استانی از تشریفات و ترتیبات تغییرات در سرمایه شرکت به جز تشریفات مربوط به دعوت و برگزاری توسط مجمع عمومی فوق العاده در خصوص این ماده و تبصره ۱ ماده ۴ مستثنی گردید.

تبصره ۴ –

شرکت های سرمایه گذاری استانی مكلف اند حداکثر ظرف ۲ ماه پس از ثبت افزایش سرمایه موضوع این ماده نسبت به برگزاری مجامع عمومی به منظور تصویب اساسنامه، انتخاب مدیران و سایر موارد اقدام نمایند.

تبصره ۵-

هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی به وسیله مجمع عمومی عادی متشکل از سهامداران هر شرکت سرمایه گذاری استانی که مجمع آن به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

تمام آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت را می توانید با کلیک بر روی دکمه زیر دانلود نمایید .

[ult_buttons btn_title=”دانلود آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت” btn_link=”url:https%3A%2F%2Fxn--ngbeab6ar43f.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2F22797.pdf||target:%20_blank|” btn_align=”ubtn-right” icon_size=”32″ btn_icon_pos=”ubtn-sep-icon-at-left”]