به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

احداث تاسیسات استفاده مجدد از فاضلاب

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز احداث تاسیسات استفاده مجدد از فاضلاب را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور احداث تاسیسات استفاده مجدد از فاضلابمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز احداث تاسیسات استفاده مجدد از فاضلاب
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تفاهم نامه همکاري فيمابين وزارت نيرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مجوز احداث و پروانه بهره‌برداري

11170 1395/01/24 بند (1) دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی 11504
مدارک شناسایی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (اشخاص حقوقی) 11524
اصل صورتجلسه مجمع يا هيئت مديره 11923
معرفی برگزیده مناقصه/مزایده/طرف قرارداد/سرمایه‌گذار از طرف شرکت سرمایه پذیر 13180
یک نسخه از قرارداد منعقده 13334

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

متن کامل قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم

10045 1393/12/04 مواد (20) و (27) دانلود

برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران

10268 1385/10/15 بند الف ماده (142) دانلود

دستورالعمل صدور مجوز احداث و پروانه بهره‌برداري از تاسيسات توليد، انتقال، تصفيه، توزيع، فروش و جمع‌آوري و استفاده مجدد از آب/فاضلاب/پساب

11168 1395/06/17 بند (4) دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوز احداث و پروانه بهره‌برداري از تاسيسات توليد، انتقال، تصفيه، توزيع، فروش و جمع‌آوري و استفاده مجدد از آب/فاضلاب/پساب

11168 1395/06/17 بند 4 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز احداث تاسیسات استفاده مجدد از فاضلاب


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوز احداث و پروانه بهره‌برداري از تاسيسات توليد، انتقال، تصفيه، توزيع، فروش و جمع‌آوري و استفاده مجدد از آب/فاضلاب/پساب

11168 1395/06/17 بند (6) دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوز احداث و پروانه بهره‌برداري از تاسيسات توليد، انتقال، تصفيه، توزيع، فروش و جمع‌آوري و استفاده مجدد از آب/فاضلاب/پساب

11168 1395/06/17 بند 6-7 دانلود
هزینه صدور مجوز احداث تاسیسات استفاده مجدد از فاضلاب
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز احداث تاسیسات استفاده مجدد از فاضلاب


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

متن کامل قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم

10045 1393/12/04 مواد (20) و (27) دانلود

برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران

10268 1385/10/15 بند الف ماده (142) دانلود

دستورالعمل صدور مجوز احداث و پروانه بهره‌برداري از تاسيسات توليد، انتقال، تصفيه، توزيع، فروش و جمع‌آوري و استفاده مجدد از آب/فاضلاب/پساب

11168 1395/06/17 کليه مواد دانلود

دستورالعمل صدور مجوز احداث و پروانه بهره‌برداري از تاسيسات توليد، انتقال، تصفيه، توزيع، فروش و جمع‌آوري و استفاده مجدد از آب/فاضلاب/پساب

11168 1395/06/17 بند (4) دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوز احداث و پروانه بهره‌برداري از تاسيسات توليد، انتقال، تصفيه، توزيع، فروش و جمع‌آوري و استفاده مجدد از آب/فاضلاب/پساب

11168 1395/06/17 بند (6) دانلود

دستورالعمل صدور مجوز احداث و پروانه بهره‌برداري از تاسيسات توليد، انتقال، تصفيه، توزيع، فروش و جمع‌آوري و استفاده مجدد از آب/فاضلاب/پساب

11168 1395/06/17 کليه مواد دانلود
مدت زمان تمدید مجوز احداث تاسیسات استفاده مجدد از فاضلاب

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز احداث تاسیسات استفاده مجدد از فاضلاب


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوز احداث و پروانه بهره‌برداري از تاسيسات توليد، انتقال، تصفيه، توزيع، فروش و جمع‌آوري و استفاده مجدد از آب/فاضلاب/پساب

11168 1395/06/17 کليه مواد دانلود
مدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز احداث تاسیسات استفاده مجدد از فاضلاب


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوز احداث و پروانه بهره‌برداري از تاسيسات توليد، انتقال، تصفيه، توزيع، فروش و جمع‌آوري و استفاده مجدد از آب/فاضلاب/پساب

11168 1395/06/17 بند 6-9 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد