به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

احداث کارخانه مایع سازی گاز طبیعی

در این مقاله قصد داریم تا نحوه صدور موافقت اصولی احداث کارخانه مایع سازی گاز طبیعی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

احداث کارخانه مایع سازی گاز طبیعی
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ موافقت اصولی احداث کارخانه مایع سازی گاز طبیعی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

10467 1391/03/02 ماده 3 جزء الف بند 7 دانلود

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

10467 1391/03/02 ماده 3 جزء ب بند 7 دانلود

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

10467 1391/03/02 ماده 3 جزء پ بند 4 دانلود

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

10467 1391/03/02 ماده 3 جزء ت بند 1 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور موافقت اصولی احداث کارخانه مایع سازی گاز طبیعی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
درخواست متقاضی 10030
تصویر اظهار نامه ثبت شرکت 10519
گزارش اولیه امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح پیشنهادی مشتمل بر گزارش COMFAR III 11036
مستندات مالی شرکت متقاضی و سهامداران به منظور احراز توانایی تامین حداقل 20 % نقدی از کل سرمایه گذاری 11037
برنامه زمان‌بندي اجراي طرح مورد تقاضا(گانت چارت) 11038
مستندات نحوه تأمين كل منابع مالي طرح (Finance Package) 11045
صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مجری طرح و سهامداران به همراه یادداشت های توضیحی برای 3سال اخیر 11799
مختصات طول و عرض جغرافيايي زمين اجراي طرح 11049
فهرست و اطلاعات طرح ها و پروژه های در دست اجرای شرکت متقاضی و یا سهامداران عمده 11076

فایلی وجود ندارد

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شیوه نامه شماره 137010 ابلاغی وزیر نفت جهت احداث و توسعه واحدهای پتروشیمیایی

10793 1395/03/29 بندهای 1و2و3 دانلود

 نحوه رسیدگی به تقاضاهای احداث طرح های GTL و LNG

10794 1395/06/08 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
امكان واگذاري عرصه‌هاي ملي و دولتي 10108 وزارت جهاد کشاورزی – سازمان امور اراضی کشور 30 www.lao.ir
برآورد میزان گاز طبيعي (خوراک/سوخت) مورد نياز طرح هاي مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشيمي 10110 شرکت ملی نفت ایران – شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 10 www.ifco.ir
امكان تامين سوخت گاز طبيعي و خوراك هاي قابل تامين از شركت ملي گاز نظير گاز طبيعي، اتان و … 10119 وزارت نفت – شرکت ملی گاز ایران 10 www.nigc.ir
امكان تامين خوراك هاي قابل تامين از شركت ملي نفت نظير نفتخام، مایعات و ميعانات گازي، گاز غني و .. 10120 وزارت نفت – شرکت ملی نفت ایران 10 www.nioc.ir
تاییدیه 10458 سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست 0 http://www.ir
احراز صلاحیت حرفه‌ای ، فنی و مالی 10460 وزارت نفت – شرکت ملی نفت ایران 0 http://www.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تصویب نامه هیات وزیران شماره 158969/ت 55092 هـ مورخ 96/12/12

10788 1396/12/12 بند 1 دانلود

 آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوبه هیئت وزیران به شماره 95708/ت 51184 هـ مورخ 1394/7/22

10790 1394/07/22 ردیف های 3و 5 ماده 10, ماده 15 دانلود

آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوبه هیئت وزیران به شماره 95708/ت 51184 هـ مورخ 1394/7/22

10790 1394/07/22 ماده 2, تبصره 2 ذیل ماده 4 دانلود

قانون اصلاح الگوی مصرف سال 1389

10795 1389/12/17 فصل 6 ماده 24 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تصویب نامه هیات وزیران شماره 158969/ت 55092 هـ مورخ 96/12/12

10788 1396/12/12 بند 1 دانلود

سند راهبردی پدافند غیر عامل منابع و ذخایر ژنتیکی کشور شماره 160/1/994 مورخ 96/11/01

10789 1396/11/01 ردیف های 3و 5 ماده 10, ماده 15 دانلود

آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوبه هیئت وزیران به شماره 95708/ت 51184 هـ مورخ 1394/7/22

10790 1394/07/22 ماده2, تبصره2 ذیل ماده4 دانلود

قانون اصلاح الگوی مصرف سال 1389

10795 1389/12/17 فصل 6 ماده 24 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

10797 1387/03/25 ماده 7 دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه موافقت اصولی احداث کارخانه مایع سازی گاز طبیعی صادر شده

 فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید موافقت اصولی احداث کارخانه مایع سازی گاز طبیعی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه تائیدیه محیط زیست 10371
مجوز / قرارداد تأمین آب 10395
مستندات قراردادي و مورد توافق جهت تامين ليسانس (دانش فني) فرآيندهاي مدنظر 11043
مجوز كارگروه ملي سازگاري با كم آبي وزارت نيرو مبنی بر امكان تأمين آب طرح 11048
موافقت اصولی اولیه مربوطه معتبر صادره از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت 11064
مجوز / قرارداد تأمین برق 11100
تکمیل فرم پیشرفت فیزیکی (موجود در بخش صدور مجوزها) 11103
تکمیل فرم پیشرفت مالی (موجود در بخش صدور مجوزها) 11104
گزارش بازدید از طرح وفرم تکمیل شده چک لیست بازدید 11113
فرم تأیید ابعاد فیزیکی زمین 11473
مختصات محل پیش بینی اجرای طرح در سیستم UTM به همراه Zoneمربوطه و مبنای مختصات 11474
برنامه زمان بندی به روز شده طرح 11475
تمدیدیه های موافقت اصولی طرح 11476
قرارداد اصلی طرح 11477
قرارداد خوراک و سوخت 11478
قرارداد یا تفاهم نامه زمین 11479
صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مجری طرح و سهامداران به همراه یادداشت های توضیحی برای 3سال اخیر 11799

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تصویب نامه هیات وزیران شماره 158969/ت 55092 هـ مورخ 96/12/12

10788 1396/12/12 بند 1 دانلود

سند راهبردی پدافند غیر عامل منابع و ذخایر ژنتیکی کشور شماره 160/1/994 مورخ 96/11/01

10789 1396/11/01 ردیف های 3و 5 ماده 10, ماده 15 دانلود

آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوبه هیئت وزیران به شماره 95708/ت 51184 هـ مورخ 1394/7/22

10790 1394/07/22 ماده 2, تبصره 2 ذیل ماده 4 دانلود

شیوه نامه شماره 137010 ابلاغی وزیر نفت جهت احداث و توسعه واحدهای پتروشیمیایی

10793 1395/03/29 بندهای 1و5 دانلود

 نحوه رسیدگی به تقاضاهای احداث طرح های GTL و LNG

10794 1395/06/08 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید موافقت اصولی احداث کارخانه مایع سازی گاز طبیعی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

10797 1387/03/25 ماده 7 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید موافقت اصولی احداث کارخانه مایع سازی گاز طبیعیفرآیند اصلاح موافقت اصولی احداث کارخانه مایع سازی گاز طبیعی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

 


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه تائیدیه محیط زیست 10371
مستندات مالی شرکت متقاضی و سهامداران به منظور احراز توانایی تامین حداقل 20 % نقدی از کل سرمایه گذاری 11037
مستندات نحوه تأمين كل منابع مالي طرح (Finance Package) 11045
مجوز كارگروه ملي سازگاري با كم آبي وزارت نيرو مبنی بر امكان تأمين آب طرح 11048
تکمیل پرسشنامه تقاضاي تامين خوراك و سوخت گاز طبيعي مصرف كنندگان عمده (موجود در بخش صدور مجوزها) 11061
تکمیل فرم معیار مصرف انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (موجود در بخش صدور مجوزها) 11062
فهرست و اطلاعات طرح ها و پروژه های در دست اجرای شرکت متقاضی و یا سهامداران عمده 11076
ارائه درخواست کتبی 11224
گزارش امکان سنجی طرح اصلاح شده 11394
جدول جریان نقدینگی تلفیقی (Cash Flow) طرح های در دست اجرا و طرح اصلاح شده براساس برنامه زمان بندی 11471


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تصویب نامه هیات وزیران شماره 158969/ت 55092 هـ مورخ 96/12/12

10788 1396/12/12 بند 1 دانلود

سند راهبردی پدافند غیر عامل منابع و ذخایر ژنتیکی کشور شماره 160/1/994 مورخ 96/11/01

10789 1396/11/01 ردیف های 3و 5 ماده 10, ماده 15 دانلود

آیین نامه اجرایی ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوبه هیئت وزیران به شماره 95708/ت 51184 هـ مورخ 1394/7/22

10790 1394/07/22 ماده 2, تبصره 2 ذیل ماده 4 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نحوه رسیدگی به تقاضاهای احداث طرح های GTL و LNG

10794 1395/06/08 دانلود
مدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

10797 1387/03/25 ماده 7 دانلود
مدت اعتبار موافقت اصولی احداث کارخانه مایع سازی گاز طبیعیهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال موافقت اصولی احداث کارخانه مایع سازی گاز طبیعی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو موافقت اصولی احداث کارخانه مایع سازی گاز طبیعیفایلی وجود ندارد