احکام مالیاتی بودجه 1400


آن چه در این مطلب پیش روی شماست، احکام مالیاتی بودجه 1400 است. قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در جلسه روز سه شنبه مورخ ۹/۱۲/۲۶ ۱۳۹ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقب آن در جلسه مورخ ۹/۱۲/۲۷ ۱۳۹ شورای نگهبان به تصویب رسید.

همانطور که میدانید هر سال برخی ضوابط مالی و مالیاتی در قانون بودجه طرح میگردد و توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد تصویب قرار میگیرد.

که اطلاع از آنها برای عموم از جمله فعالان اقتصادی و افراد شاغل در حرفه حسابداری، حسابرسی و مالیاتی لازم و ضروری می باشد.


مهمترین تغییرات مالیاتی در بودجه 1400


از جمله مهم ترین تغییرات مالیاتی رخ داده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات عملکرد واحدهای تولیدی،
  • حذف معافیت ارزش افزوده برای فعالان در مناطق آزاد تجاری
  • افزایش نرخ طبقات ماده ۸۴ ق.م.م در ارتباط با محاسبه مالیات حقوق از ۲۵٪ به ۳۵٪
  • افزایش نرخ معافیت سالانه برای محاسبه مالیات حقوق و دستمزد،
  • اجرای قانون پایانه های فروشگاهی،
  • پیش بینی مالیات بر دارایی بابت املاک لوکس و خودرو های با ارزش بالاتر از مبلغ پیش بینی شده. برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله « مالیات خانه لوکس » مراجعه نمایید.
  • اخذ مالیات بابت درآمد تبلیغات کاربران دنیای مجازی. برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله « مالیات از بلاگر اینستاگرام » مراجعه فرمایید.
  • و اختیار به سازمان مالیاتی به منظور قطعی نمودن پرونده مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۷ مودیانی که اظهارنامه ارزش افزوده خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، اشاره نمود.

در این مطلب سعی شده ضمن اشاره به موارد مهم احکام مالیاتی، طبقه بندی مناسب موضوعی نیز برای فهم بهتر صورت پذیرد. اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1400 است.


ضوابط مالیات بر ارزش افزوده


تبصره ۶ : یکی از احکام مالیاتی بودجه 1400  مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.

ب-به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود ظرف مدت یکسال، آن بخش از پرونده های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسليم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند،

با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب ) که به پیشنهاد سازمان امور مالیانی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.

ت- در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (VAT) خواهند بود.

ل- در معاملات پیمانکاری کار فرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. ( احکام مالیاتی بودجه 1400 )

تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و سایر دستگاه های اجرائی، حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد.

در مواردی که بدهی کار فرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. ( احکام مالیاتی بودجه 1400 )

سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه میکند. خزانه داری کل کشور موظف
است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

ک- مادامی که لایحه دایمی شدن مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجرا نشده باشد، سهم هر یک از دستگاه های ذینفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۰ ۱۴۰ مطابق با قانون سال ۹ ۱۳۹ است. ( احکام مالیاتی بودجه 1400 )

د- مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه)های واقع در استان به حساب استان با رعایت اجزای (۱) و (۲) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد تولیدی منظور میشود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست، به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید.

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز می شود.

سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور ارائه کند. ( احکام مالیاتی بودجه 1400 )

ه- مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ، ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال،

از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (٪۵۰) می باشد. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. ( احکام مالیاتی بودجه 1400 )

و- در اجرای ماده (۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۱/۲۰ /۹ ۱۳۹، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه،

قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ کرده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز نماید.

فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاها فوق لذكر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام میشود. ( احکام مالیاتی بودجه 1400 )

تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده اند، مشمول این عوارض نمی شوند.

منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد ریال از محل ردیف شماره ۳۹-۰ ۰ ۰ ۵۳۰ جدول شماره (۹) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزیور ( ایجاد تأسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی )

با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. ( احکام مالیاتی بودجه 1400 )

دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.

احکام مالیاتی بودجه 1400

ضوابط مالیات حقوق و دستمزد


یکی از احکام مالیاتی بودجه 1400 موضوع ضوابط مالیات حقوق و دستمزد است.

تبصره ۱۲ بند الف :

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۰ ۱۴۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال تعیین می شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا ( به استثنای قضات و مشمولین تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به ؛

پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی ( آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب  ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح زیر می باشد:

 

سبت به مازاد تا نرخ
480,000,000 960,000,000 10 درصد
960,000,000 1,400,000,000 15 درصد
1,400,000,000 2,160,000,000 20 درصد
2,160,000,000 2,880,000,000 25 درصد
2,880,000,000 3,840,000,000 30 درصد
3,840,000,000 35 درصد

ضوابط مالیات کاربران فضای مجازی


تبصره ۶ بند ذ- در آمدهای کاربران دارای ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه های کاربرمحور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این بند دستورالعمل اجرایی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند.

سازمان امور مالیاتی مکلف است لیست مؤدیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آنها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد. ( احکام مالیاتی بودجه 1400 )


مشوق صادرات


تبصره ۶ بند ق ۷- برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.

تبصره ۶ بندث- درآمد حامصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول ماليات می شود.

تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.


ضوابط مالیات مشاغل


میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم و ماليات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصدو شصت میلیون ریال تعیین می شود. ( احکام مالیاتی بودجه 1400 )

تبصره ۶ بند ع۱- عبارت “ده برابر در متن تبصره ماده ( ۰ ۱۰) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سال ۹ ۱۳۹ به عبارت ” سی برابر” اصلاح می شود.


ضوابط مالیات بر املاک و خودروی گران قیمت


تبصره ۶ بندخ- در سال ۰ ۱۴۰ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می شوند:

واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قبمت ( با احتساب عرصه و اعیان ) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد ریال و بیشتر به نرخهای زیر :

 

سبت به مازاد تا نرخ
100,000,000,000 150,000,000,000 یک در هزار
150,000,000,000 250,000,000,000 دو در هزار
250,000,000,000 400,000,000,000 سه در هزار
400,000,000,000 600,000,000,000 چهار در هزار
600,000,000,000 پنج در هزار

در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی و باغ ویلا یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد.

۲- موارد زیر مشمول این مالیات نمی باشند.

۱-۲- واحدهای مسکونی و باغ ويلاهای در حال ساخت
۲-۲- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در سال تملک

۳- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط ( آنلاین ) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارای یهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۰ ۱۴۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند.

ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است، متخلف از حکم این جزه در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان امور مالیاتی کشور ) حداکثر تا پایان خردادماه سال  ۱۴۰۰ تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.

تبصره ۶ بندق ۱۰- دولت موظف است بیست درصد از درآمدهای حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت را از محل ردیف شماره ۷۹-۰ ۰ ۰ ۵۳۰ بابت تامین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی هزینه نماید.

تبصره ۶ بند ش کلیه مالکین ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو می باشند :

 

 

سبت به مازاد تا نرخ
10,000,000,000 15,000,000,000 یک در صد
15,000,000,000 30,000,000,000 دو در صد
30,000,000,000 45,000,000,000 سه در صد
45,000,000,000 چهار در صد

ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می شود.

ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۰ ۱۴۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو های تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۰ ۱۴۰ پرداخت نمایند.

ثبت نقل و انتقال خودرو هایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیانی مورد انتقال شامل ماليات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.

متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد

آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصاد و دارای ی تهیه می شود و حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۰ ۱۴۰ به تصویب هیات وزیران می رسد.


مالیات خانه های خالی


یکی از احکام مالیاتی بودجه 1400 موضوع مالیات بر خانه های خالی است.

تبصره ۶ بند ط۲- سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانه های خالی موضوع ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به اعلام مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده اقدام نماید.

اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی خواهند بود.


مالیات تکلیفی


تبصره ۶ بند ح۱ – کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت میشود

به عنوان على الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صور تحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

مالیات على الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود.

حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۲/۳ /۶ ۱۳۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری میباشد.