اساسنامه پارک علم و فناوری


در این مقاله قصد داریم تا اساسنامه پارک علم و فناوری را به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. پارکهای علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی موثر در امر توسعه فناوری و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش مدار و اشتغال‌زایی تخصصی، مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده است.

پارک‌های علم و فناوری، محیط‌های مناسب برای استقرار و حضور حرفه‌ای شرکت‌های فناروی کوچک و متوسط، واحدهای تحقیق و توسعه، صنایع و موسسات پژوهشی است که در تعامل سازنده با یکدیگر و دانشگاه‌ها به فعالیت‌های فناوری اشتغال دارند.

هدف نهایی این همنشینی، ایجاد چشمه‌های فناوری و تسهیل فرایند جذب، ارتقا‌ و انتشار آن است،‌ به نحوی که تمامی و یا بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌های منتهی به محصولات فناوری در این پارک‌ها به صورت حرفه‌ای قابل انجام باشد.

اهم این فعالیت‌ها شامل بازار سنجی، ایده پردازی،‌ پژوهش علمی، طراحی مهندسی، نمونه سازی، طراحی صنعتی،‌ استاندارسازی، تدوین دانش فنی، ثبت ملکیت فکری، فروش و عملیات مستشاری بعدی برای تحقق محصولات فناوری در عرصه تولید صنعتی و همچنین عرضه سایر خدمات تخصصی می‌باشد.

همکاری‌های بین المللی برای استفاده از تجارب جهانی و همچنین حضور موثر در بازارهای فناوری جهان از اهداف راهبردی پارک‌های علم و فناوری است. در این اساسنامه، پارک علم و فناوری به اختصار” پارک ” نامیده می‌شود.


ماده 1- تعاریف


1- پارک علم و فناوری :

 سازمانی است که به وسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت درجامعه از طریق ارتقاء‌ فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت‌های حاضر در پارک و موسسه‌های متکی بر علم و دانش است.

برای دستیابی به این اهداف،‌ یک پارک علمی، جریان دانش و فناوری را در میان دانشگاه‌ها،‌ موسسه‌های تحقیق و توسعه،‌ شرکتهای خصوصی و بازار، به حرکت انداخته و مدیریت می‌کند و رشد شرکتهای متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرآیندهای زایشی تسهیل می‌کند.

پارک‌ها همچنین خدمات مناسب دیگری به همراه فضاهای کاری و تسهیلات با کیفیت بالا فراهم می‌نمایند.

2- سازمان موسس: ‌

سازمانی است که پارک را تاسیس کرده و تامین اعتبارات آن را از مجاری دولتی و غیردولتی برعهده می‌گیرد. منظور از سازمان موسس در اساسنامه پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی است.

3- واحدهای فناوری :

 واحدهای مستقر در پارک، دارای هویت حقوقی مستقل از پارک هستند. این واحدها با توجه به اساسنامه پارک علم و فناوری و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس،‌ انتقال فناوری،‌ ارائه خدمات تخصصی و تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت داشته و شامل شرکت‌های خصوصی،‌ واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به جهاددانشگاهی و یا دستگاه‌های اجرایی هستند. این تعریف با رعایت مقررات مربوط شامل شرکت‌های خارجی نیز می‌گردد.

4- شرکت‌های کوچک و متوسط فناوری:

 شرکت‌هایی که از نظر گردش مالی جزء ‌20 درصد اول شرکت‌های بزرگ کشور نبوده و اکثریت سهام آنها متعلق به شرکت‌های بزرگ مذکور نباشد.


ماده 2- اهداف


1- کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش‌محور

2- تجاری سازی نتایج تحقیقات جهاددانشگاهی و تحقق ارتباط بخش‌های تحقیقاتی و تولیدی و خدماتی جامعه

3- افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت‌های متکی بر دانش

4- کمک به جذب دانش فنی و سرمایه‌های بین‌المللی و داخلی

5- افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت‌های فناور داخلی در سطح بین‌المللی

6- حمایت ازایجاد و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط فناور و حمایت از موسسه‌ها و شرکت‌های تحقیقاتی و  مهندسی نوآو،‌ با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی


ماده 3- وظایف پارک علم و فناوری


1- سازماندهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به واحدهای فناور به منظور کمک به رشد آنها

2- جلب و سازماندهی توانایی‌ها و امکانات موجود در منطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فناوری و صنعتی منطقه و توانایی‌های واحدهای فناور

3- کمک در جهت‌دهی مراکز علمی بویژه جهاددانشگاهی مرتبط با پارک به سوی تحقیق در رشته‌های مورد نیاز واحدهای فناور

4- ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور

5- ایجاد بستر مناسب حضور و همکاری واحدهای فناور خارجی در پارک برای توسعه فناوری شرکت‌های بومی

6- تشویق پژوهش با هدف دستیابی به فناوری تولید محصولات و فرآیندهای نوین

7- کمک به ایجاد شرکت‌های زایشی درجهاددانشگاهی و راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی جدید از طریق مراکز رشد واحدهای فناور (انکوباتورها)‌


ماده 4- ارکان پارک علم و فناوری


1- هیات امناء

2-  رئیس پارک

3- شورای پارک


ماده 5- هیات امناء پارک علم و فناوری


این گونه در اساسنامه پارک علم و فناوری آمده است که هیات امنای پارک همان هیات امنای جهاد دانشگاهی است .


ماده 6- وظایف و اختیارات هیات امناء


در اساسنامه پارک علم و فناوری آمده است که وظایف و اختیارات هیات امناء عبارتند از :

1- تصویب خط مشی و سیاست‌های مالی،‌ اجرایی،‌ علمی و فناوری پارک

2- تصویب بودجه سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان پارک

3- تصویب آیین‌نامه مالی ، اداری و استخدامی پارک

4- نظارت بر حسن اجرای وظایف پارک

5- تصویب طرح‌های توسعه و گسترش پارک

6- تصویب ضوابط تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری

7- انحلال پارک

8- بررسی گزارش عملکرد سالانه پارک

9- بررسی و تصویب پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه پارک علم و فناوری

10- سایر مواردی که جزء وظایف هیات‌امنای جهاددانشگاهی است.


ماده 7- ترکیب و نحوه انتخاب شورای پارک


1- رئیس پارک (رئیس شورا)‌

2- معاون فناوری پارک(دبیر شورا)

3- معاون پژوهشی یکی از دانشگاه‌های منطقه

4- معاون پشتیبانی پارک

5- یکی از مدیران مراکزرشد جهاددانشگاهی

6- یک نماینده از سوی واحدهای فناور

7- یک نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی یا صنایع منطقه

8- یک صاحبنظر در امور پارک‌ها ترجیحاً از اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی

9- معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

10- رئیس سازمان تجاری سازی فنآوری و اشتغال دانش آموختگان

تبصره:‌ اعضای این شورا از سوی رئیس پارک معرفی و با تایید و حکم رئیس جهاددانشگاهی برای مدت 2 سال منصوب می شوند انتصاب مجدد آنان بلامانع است.


ماده 8- وظایف شورای فناوری پارک


1- تدوین برنامه‌ها و الویت بندی زمینه‌های فعالیت پارک در چارچوب راهبردهای مصوب هیات‌امناء‌

2- پیشنهاد برنامه‌های پیشنهادی مربوط به فعالیت‌های پارک

3- تصویب طرح‌های توسعه و گسترش پارک

4- تصویب آیین‌نامه و ضوابط تاسیس مراکز و موسسه‌های علمی و فناوری پارک در چارچوب شورای جهاددانشگاهی

5- تصویب درخواست‌های پذیرش جهت استقرار واحدهای فناوری در پارک

6- تصویب طرح ایجاد صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

7- تصویب طرح ایجاد مراکز رشد واحدهای فناوری، مراکز خدمات علمی و فناوری و دیگر مراکز مورد نیاز

8- بررسی بودجه سالانه و تراز عملیات مالی و گزارش فعالیت‌ها و ارائه آن به هیات امناء

تبصره 1- جلسه‌های شورای پارک با حضور دو سوم اعضا در بار اول و اکثریت نسبی در بار دوم رسمیت می‌یابد.

تبصره 2- تصمیم‌های شورای پارک با تصویب نصف به علاوه یک اعضاء حاضر نافذ خواهد بود.

تبصره 3- شورای پارک می تواند در اجرای وظایف خود گروه‌های کاری تخصصی لازم را تشکیل دهد.


ماده 9- نحوه انتخاب و وظایف رئیس پارک


رئیس پارک با پیشنهاد رئیس جهاددانشگاهی و تصویب هیات‌امناء و حکم رئیس جهاددانشگاهی برای مدت 2 سال منصوب می‌شود و وظایف زیر را به عهده دارد:

1- اداره کلیه امور پارک بر طبق اساسنامه و مصوبه‌های هیات‌امناء و شورای پارک

2- پیگیری عملیات طراحی و اجرایی و عمرانی احداث و توسعه پارک

3- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه برای ارائه به شورا

4- ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقاء‌ و توسعه واحدهای فناور

5- ایجاد زمینه‌های لازم برای بهره‌مندی واحدها، پژوهشکده‌ها،‌ شرکت‌ها و موسسات جهاددانشگاهی از امکانات پارک

6- نظارت بر فعالیت‌های واحدهای فناور برای حصول اطمینان از انطباق فعالیت‌ها با مفاد قرارداد بین واحدهای فناور و پارک

7- برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای پارک

8- تنظیم گزارش فعالیت‌ها و عملکرد مالی برای ارائه به شورا

9- افتتاح حساب های جاری، سپرده امانی، اعتباری و … نزد بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری داخلی و خارجی و سایر موسسه‌های تجاری و انتقال و مسدود کردن حساب‌های مذکور و همچنین دریافت و پرداخت به آنها بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی

10- افتتاح حسابهای جاری،‌ سپرده،‌ امانی،‌ اعتباری و … نزد بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری داخلی و خارجی و سایر موسسه های تجاری و…

11- تحصیل وام یا اعتبار،  استقراض از بانک‌ها، سازمان‌ها،‌ شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی مطابق ضوابط مصوب هیات امناء


ماده 10- مقررات مالی


پارک از نظر مالی و معاملاتی مشمول آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاددانشگاهی می باشد.


ماده 11- منابع مالی پارک


منابع پارک عبارتند از :‌

1- بودجه سالانه پارک که از محل اعتبارات عمومی کشور تامین می‌گردد.

2- درآمد حاصل از فعالیت ها و خدمات پارک

3- قراردادهای منعقده با سایر دستگاه‌های اجرایی

4- کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

5- استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری


ماده 12- هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه پارک علم و فناوری به پیشنهاد شورای پارک و تصویب هیات‌امناء‌ جهاددانشگاهی صورت خواهد گرفت.

ماده 13- اساسنامه پارک علم و فناوری در 13 ماده و 3 تبصره در تاریخ 9/8/86 در جلسه یکصدو دوم هیات امنای جهاددانشگاهی تصویب و برای کلیه پارک‌های علم و فناوری جهاددانشگاهی که با تصویب هیات‌امناء تاسیس می‌گردد، معتبر خواهد بود.