به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت استعلام آنالیزکننده آب توازن را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور استعلام آنالیز‌کننده آب توازنمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ استعلام آنالیزکننده آب توازن
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

11746 1353/03/28 ماده 1 و بند ب ماده 6 دانلود

قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا

11791 1374/03/07 مواد 12-13-35 دانلود

کنوانسیون آب توازن

11792 1389/03/12 مواد4-5 دانلود

کنوانسیون آب توازن

11792 1389/03/12 مقرر2 بند پ دانلود

کنوانسیون آب توازن

11792 1389/03/12 مقرر2 بند ت دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور استعلام آنالیزکننده آب توازن


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
تکمیل و تايپ فرم های مربوطه 11593
گزارش بازدید کارشناسی تایید شده مبنی بر رعایت استاندارد و تجهیزات 12302

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور استعلام آنالیزکننده آب توازن
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید استعلام آنالیز‌کننده آب توازن


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید استعلام آنالیز‌کننده آب توازنفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح استعلام آنالیز‌کننده آب توازن


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح استعلام آنالیز‌کننده آب توازنفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال استعلام آنالیز‌کننده آب توازن


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال استعلام آنالیز‌کننده آب توازنفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز