به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

استعلام وضعیت نشان جغرافیایی

در این مقاله قصد داریم تا درباره استعلام وضعیت نشان جغرافیایی اطلاعات کامل و جامعی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت این استعلام از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور استعلام وضعیت نشان جغرافیاییمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ استعلام وضعیت نشان جغرافیایی


فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه استعلام وضعیت نشان جغرافیایی صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید استعلام وضعیت ثبت نشان جغرافیایی
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح استعلام وضعیت ثبت نشان جغرافیایی
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای ابطال استعلام وضعیت ثبت نشان جغرافیایی
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز