به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

تاییدیه استفاده از ظرفیت های تاسیسات آبی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت تاییدیه استفاده از ظرفیت های تاسیسات آبی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور تاییدیه استفاده از ظرفیت های تاسیسات آبیمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه استفاده از ظرفیت های تاسیسات آبی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون توزیع عادلانه آب

10132 1361/12/16 تبصره3 ماده2 دانلود

قانون توزیع عادلانه آب

10132 1361/12/16 ماده21 دانلود

قانون برنامه ششم

11738 1395/12/14 بند الف ماده 100 دانلود

سند راهبردی توسعه گردشگری

12065 1399/06/16 بند 18 جدول 1 دانلود

تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت نیرو و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

12270 1398/03/07 متن کامل دانلود

شیوه‌نامه اجرایی فعالیت‌های گردشگری و تفریحی در منابع و تأسیسات آبی

12272 1399/04/25 متن کامل دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه استفاده از ظرفیت های تاسیسات آبی


عنوان مدرک کد مدرک
تاییدیه ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری 10329
اصل مجوز موافقت اصولی 11516
موافقت اداره کل حفاظت محیط زیست استان 13306

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شیوه نامه صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح، تکمیل و تبدیل تاسیسات گردشگری

11460 1398/03/04 کل شیوه‌نامه دانلود

آیین نامه آبزی پروری در سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی با هدف غیرشرب

11732 1391/03/06 کل متن سند دانلود

نظام نامه آبزی پروری با استفاده از رودخانه ها

11733 1392/11/30 کل نظام‌نامه دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شیوه نامه صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح، تکمیل و تبدیل تاسیسات گردشگری

11460 1398/03/04 کل متن دانلود

آیین نامه آبزی پروری در سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی با هدف غیرشرب

11732 1391/03/06 متن کامل دانلود

نظام نامه آبزی پروری با استفاده از رودخانه ها

11733 1392/11/30 متن کامل دانلود

تفاهم‌نامه همکاری مشترک وزارت نیرو و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

12270 1398/03/07 کل تفاهم‌نامه دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه آبزی پروری در سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی با هدف غیرشرب

11732 1391/03/06 متن کامل دانلود

نظام نامه آبزی پروری با استفاده از رودخانه ها

11733 1392/11/30 متن کامل دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه مجمع عمومی شرکت‌های تابعه

12280 1399/04/03 بند (ب) دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور تاییدیه استفاده از ظرفیت های تاسیسات آبی
نمونه تاییدیه استفاده از ظرفیت های تاسیسات آبی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید تاییدیه استفاده از ظرفیت های تاسیسات آبی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه استفاده از ظرفیت های تاسیسات آبیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شیوه نامه صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح، تکمیل و تبدیل تاسیسات گردشگری

11460 1398/03/04 کل شیوه‌نامه دانلود

آیین نامه آبزی پروری در سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی با هدف غیرشرب

11732 1391/03/06 کل متن سند دانلود

نظام نامه آبزی پروری با استفاده از رودخانه ها

11733 1392/11/30 کل نظام‌نامه دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه مجمع عمومی شرکت‌های تابعه

12280 1399/04/03 بند (ب) دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید تاییدیه استفاده از ظرفیت های تاسیسات آبیفرآیند اصلاح تاییدیه استفاده از ظرفیت های تاسیسات آبی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تاییدیه استفاده از ظرفیت های تاسیسات آبیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شیوه نامه صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح، تکمیل و تبدیل تاسیسات گردشگری

11460 1398/03/04 کل شیوه‌نامه دانلود

آیین نامه آبزی پروری در سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی با هدف غیرشرب

11732 1391/03/06 کل متن سند دانلود

نظام نامه آبزی پروری با استفاده از رودخانه ها

11733 1392/11/30 کل نظام‌نامه دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه مجمع عمومی شرکت‌های تابعه

12280 1399/04/03 بند (ب) دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تاییدیه استفاده از ظرفیت های تاسیسات آبی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد