به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت اعتبارنامه نرم افزار و فیلم آموزشی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور اعتبارنامه نرم افزار و فیلم آموزشیمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ اعتبارنامه نرم افزار و فیلم آموزشی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش

11891 1389/06/02 6 دانلود

مصوبه هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش

11891 1389/06/02 ماده 5 بند2 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست کتبی 10956

دانلود

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش

11891 1389/06/02 4و6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور اعتبارنامه نرم افزار و فیلم آموزشی


عنوان هزینه مبلغ
هزینه کارشناسی 1500000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون تشکیل سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

11908 1355/04/17 ماده 10 بند ب دانلود
نمونه اعتبارنامه نرم افزار و فیلم آموزشی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید اعتبارنامه نرم افزار و فیلم آموزشی


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید اعتبارنامه نرم افزار و فیلم آموزشیدانلود
دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش

11891 1389/06/02 4و6 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید اعتبارنامه نرم افزار و فیلم آموزشی


عنوان هزینه مبلغ
هزینه کارشناسی 1500000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون تشکیل سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

11908 1355/04/17 ماده 10 بند ب دانلود
فرآیند اصلاح اعتبارنامه نرم افزار و فیلم آموزشی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال اعتبارنامه نرم افزار و فیلم آموزشی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو اعتبارنامه نرم افزار و فیلم آموزشیفایلی وجود ندارد