به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

افزایش تقاضای اخذ مجوز نهادهای مالی

آنچه در این مطلب می خوانید ...


رییس اداره امور شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ سازمان بورس، از افزایش تقاضای اخذ مجوز نهادهای مالی و صدور ۲۲ موافقت اصولی تاسیس شرکت سبدگردان و ۲ شرکت مشاور سرمایه گذاری در سال جاری خبر داد.

امین رضایی مقدم اظهار داشت: از این تعداد و دیگر موافقت اصولی های صادره، ۷ مورد از درخواست  های سبدگردانی و یک مورد درخواست ثبت شرکت تامین سرمایه، موسسین آن پس از ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت  ها و احراز شرایط، موفق به اخذ مجوز نهادهای مالی شده اند.

بدیهی است  پس از اخذ موافقت اصولی اولیه صادره از سوی سازمان، در صورتی که موسسین وفق قوانین و مقررات اقدامات لازم جهت ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت  ها را با سرعت بیشتری پیگیری کنند، مجوز فعالیت آنها نیز (در صورت احراز شرایط) به سرعت صادر خواهد شد.

رضایی مقدم با بیان اینکه مصادیق نهادهای مالی مطابق قانون بازار اوراق بهادار و آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مشخص شده  اند، تصریح کرد:  بر این اساس و مطابق بند “ث” مادۀ ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه  های توسعه کشور، آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت آن ها نهاد مالی است موظف به ثبت نزد سازمان شده اند و خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.

وی خاطرنشان کرد: طی سال  های اخیر نهادهای مالی نقش مهمی در بازار سرمایه ایفا کرده اند و همین امر موجب افزایش چشمگیر تقاضای اخذ مجوز نهادهای مالی شده است.

رییس اداره امور شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ سازمان بورس افزود: با عنایت به اهمیت موضوع و لزوم آگاهی سرمایه گذاران از نهادهای مالی دارای مجوز، سامانه نهادهای مالی دارای مجوز به نشانی cfi.codal.ir راه اندازی شد که فهرست نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به تفکیک انواع مجوزها در سامانه یاد شده دائماً به روز رسانی می  شود.

رضایی مقدم  ادامه داد: نهادهای مالی خدمات دهنده، علاوه بر اخذ مجوز نهادهای مالی، بعضاً اقدام به اخذ سایر مجوزهای مربوطه وفق قوانین و مقررات و در چارچوب موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه می کنند و یا شرکت  های سرمایه  گذاری و هلدینگ در صورت احراز شرایط وفق قوانین و مقررات و ابلاغیه  های مربوطه اقدام به تاسیس انواع صندوق های سرمایه گذاری می کنند. بطور مثال در حال حاضر ۳۴ شرکت سبدگردان فعال دارای مجوز داریم.

وی اظهار داشت:  علاوه بر این، با عنایت به اخذ مجوز فعالیت سبدگردانی توسط سایر نهادهای مالی ، در حال حاضر ۵۷ عنوان مجوز فعالیت سبدگردانی داریم. فرایند صدور مجوزهای جدید نیز با دقت و پس از تکمیل مدارک و احراز شرایط وفق قوانین و مقررات در حال انجام است.

 رضایی مقدم گفت: در همین راستا طی سال جاری تعداد ۲۲ موافقت اصولی تاسیس شرکت سبدگردان، ۲ موافقت اصولی تاسیس شرکت مشاور سرمایه  گذاری صادر شده که از تعداد فوق الذکر و همچنین سایر موافقت اصولی  های صادره، ۷ مورد از درخواست  های سبدگردانی، یک مورد درخواست تامین سرمایه، موسسین آن پس از ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها و احراز شرایط، موفق به اخذ مجوز نهادهای مالی شده اند.

وی افزود: بدیهی است پس از اخذ موافقت اصولی اولیه صادره از سوی سازمان، در صورتی که موسسین وفق قوانین و مقررات اقدامات لازم جهت ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها را با سرعت بیشتری پیگیری کنند، مجوز فعالیت آن ها نیز (در صورت احراز شرایط) متعاقباً به سرعت صادر خواهد شد.

به گفته رضایی مقدم، در سال جاری تاکنون در مجموع ۴۸ درخواست که عمدتاً مربوط به درخواست  های شرکت سبدگردان، مشاور سرمایه  گذاری و پردازش اطلاعات مالی بوده، شرایط لازم جهت اخذ موافقت اصولی اولیه را احراز نکرده اند و بنا به دلایل مختلف درخواست های مذکور پس از طی مراحل قانونی وفق قوانین و مقررات رد شده  اند.

رییس اداره امور شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ سازمان بورس گفت: در سال جاری تاکنون، ۳۱ موافقت اصولی تاسیس/تبدیل به نهاد مالی در خصوص شرکت  های سرمایه  گذاری/مادر (هلدینگ) صادر شده است که برخی از آن ها اقدامات نهایی جهت اخذ شماره ثبت از سازمان را انجام داده و شماره ثبت به عنوان نهاد مالی را اخذ کرده اند. شناسایی و ثبت شرکت های مذکور وفق دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات در حال انجام است.

رضایی مقدم تاکید کرد: نکته حائز اهمیت در خصوص تقاضاهای اخذ مجوز نهادهای مالی این است که درخواست هایی که مدارک آن بصورت کامل ارائه شده باشد و پاسخ استعلامات مربوطه واصل شده باشد، به ترتیب از سوی سازمان بررسی می‌شود و در صورت احراز شرایط، موافقت اصولی مربوطه وفق قوانین و مقررات صادر خواهد شد.

وی در پایان اظهار داشت: متقاضیانی که مدارک کامل ارائه نکرده باشند و شرایط لازم را احراز نکنند، امکان دریافت مجوز فعالیت را نخواهند داشت. لذا به متقاضیان توصیه می  شود حتماً با آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه در حوزه نهادهای مالی با مراجعه به پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران به نشانی cmr.seo.ir و آخرین ابلاغیه  های سازمان و مدارک لازم در خصوص نهادهای مالی که در سایت سازمان به نشانی seo.ir قرار داده شده است، نسبت به اخذ مجوز نهادهای مالی اقدام کنند.