5/5 - (1 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت تاییدیه انتخاب بازرسان شرکت تعاونی اعتباررا خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این تاییدیه از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور تاییدیه انتخاب بازرسان شرکت تعاونی اعتبارمشخصات تاییدیه


246109

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه انتخاب بازرسان شرکت تعاونی اعتبار
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

10722 1395/11/10  ماده 21 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی عادی 11243

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

10633 1370/06/13 مواد (۴۰)، (۴۱) و (۴۲) دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید تاییدیه انتخاب بازرسان شرکت تعاونی اعتبار


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه انتخاب بازرسان شرکت تعاونی اعتبارفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تاییدیه انتخاب بازرسان شرکت تعاونی اعتبار


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تاییدیه انتخاب بازرسان شرکت تعاونی اعتبارفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تاییدیه انتخاب بازرسان شرکت تعاونی اعتبار


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو تاییدیه انتخاب بازرسان شرکت تعاونی اعتبارفایلی وجود ندارد