5/5 - (1 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا به چگونگی انتصاب سردفتری طلاق بپردازیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای انتصاب سردفتری به همراه مبانی قانونی لازم به تفصیل در این مقاله آورده شده است.

 

مرجع صدور ابلاغیهمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به انتصاب سردفتری طلاق
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان

6661378/08/22ماده 2
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک

تصویر کارت ملی

10001

تصویر شناسنامه

10002

تصویر کارت نظام وظیفه

10003

تصویر مدرک تحصیلی

10004

تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری

10024

سلامت کامل

100210

گواهی سطح 2 از حوزه علمیه قم

100552

گواهی سطح 2 از شورای برنامه ریزی علوم دینی اهل سنت برای اهل تسنن

100553

گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت

100554

گواهی اجتهاد از مراجع مسلم

100555

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان

6661378/08/22ماده 2
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور انتصاب سردفتری طلاق


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان

6661378/08/22ماده 2

نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان

6661378/08/22بند 4 ماده 4

نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان

6661378/08/22بند6 ماده 4
مدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ

هزینه رسمی صدور مجوز

1000000 ریال


نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید ابلاغیه انتصاب سردفتری طلاق


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید ابلاغیه انتصاب سردفتری طلاقمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح ابلاغیه انتصاب سردفتری طلاق


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال ابلاغیه انتصاب سردفتری طلاق


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق و نقل و انتقال آنان

6661378/08/226
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز