5/5 - (1 امتیاز)

انتصاب سردفتر اسناد رسمی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه انتصاب سردفتر اسناد رسمیاست به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به انتصاب سردفتر اسناد رسمی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانونی دفاتر اسناد رسمی

659 1316/03/15 ماده 3

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

459 1354/04/25 ماده 5

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

459 1354/04/25 ماده 69
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
سلامت کامل 100210
سابقه فعالیت 100301
تعهد نامه عدم اشتغال 100303
تاییدیه قبولی در آزمون 100108
گواهی اجتهاد از مراجع مسلم 100555

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانونی دفاتر اسناد رسمی

659 1316/03/15 ماده 3

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

459 1354/04/25 ماده 6

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

459 1354/04/25 ماده 12

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

459 1354/04/25 ماده 17
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص انتصاب سردفتر اسناد رسمی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

459 1354/04/25 ماده 5

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

459 1354/04/25 ماده 9

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

459 1354/04/25 ماده 15

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

459 1354/04/25 ماده 6
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

459 1354/04/25 10 و 11
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید انتصاب سردفتر اسناد رسمی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح انتصاب سردفتر اسناد رسمی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال انتصاب سردفتر اسناد رسمی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

459 1354/04/25 42 و 74
شرایط و مدارک لازم برای لغو انتصاب سردفتر اسناد رسمی