1.5/5 - (2 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت صدور نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور گواهینامه انطباق کالاهای صادراتی و وارداتیمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهینامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 ماده 3 و4 و6 دانلود

قانون امور گمرکی

10305 1390/09/16 ماده 12 دانلود

قانون ارتقا کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی

10514 1389/02/26 ماده 1 الی 3 دانلود

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

10677 1396/07/14 بند15 و16 ماده 7 دانلود

روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر

11450 1392/09/25 بند 6-1 الی6-5 دانلود

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

11452 1397/11/15 بند 6-1 الی 6-6 دانلود

بسته حمایتی تسهیل فضای کسب و کار حمایت از واردات مواد اولیه

11453 1397/05/20 بند 1 الی 17 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر فیش بانکی 10013
درخواست متقاضی 10030
ارائه گزارش بازرسی 10540
نتایج آزمون کیفی مطابق 12097
تعهد کتبی مدیر عامل واحد تولیدی 12131

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

10677 1396/07/14 بند 15 و 16 ماده 7 دانلود

روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر

11450 1392/09/25 بند6-1 الی 6-5 دانلود

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

11452 1397/11/15 بند6-1 لی 6-6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر

11450 1392/09/25 بندهای6-1 ،6-2،6-3 و 6-4 دانلود

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

11452 1397/11/15 بند6-1 الی 6-6 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر

11450 1392/09/25 بند6-1 الی 6-5 دانلود

شیوه نامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی

11452 1397/11/15 1-6 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بسته حمایتی تسهیل فضای کسب و کار حمایت از واردات مواد اولیه

11453 1397/05/20 بند 6 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
کارمزد خدمات وارداتی کالای مشمول استاندارد اجباری 10000000 ریال
کارمزد خدمات صادراتی کالای مشکول استاندارداجباری برای صادرات 500000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

11451 1397/04/26 بند 4-5-2 و4-5-3 دانلود
نمونه گواهینامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید گواهینامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید گواهینامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتیمدت زمان تمدید گواهینامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهینامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح گواهینامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح گواهینامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح گواهینامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی
فرآیند ابطال گواهینامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
برگ نتایج آزمون نامنطبق با استاندارد کالا 12132

فایلی وجود ندارد