در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت ( اینماد ) است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت اینماد آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور ای نماد :مشخصات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی :


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به دریافت ای نماد :

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

5281388/06/04بند11 ماده3

آیین نامه تبصره ماده87 قانون نظام صنفی

—-1395/12/01بند10 ماده1
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور نماد اعتماد الکترونیکی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر اساسنامه10012
اصل و تصویر پروانه کار و اقامت معتبر10015
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
فرم تکمیل شده پروانه و تعهدنامه10078
مجوز فعالیت100626

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

24ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید اینماد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید اینماد
ضوابط خاص تمدید اینمادمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح نماد اعتماد الکترونیکی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح نماد اعتماد الکترونیکی
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال اینماد


شرایط قابلیت ابطال ای نمادشرایط و مدارک لازم برای لغو نماد اعتماد الکترونیکی