ثبت برند توتون و تنباکو

طبقه 34 برند مربوط است به ثبت برند توتون و تنباکو می باشد که ما در ادامه به این طبقه برند پرداخته ایم. در این نوشته ما همواره سعی داریم تا آخرین نسخه طبقات برند که مربوط به سال 2020 است و توسط سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO گردآوری شده ارائه دهیم.

طبقات برند در 45 طبقه قرار دارد که هر طبقه به برند مخصوصی تعلق دارد. برای ثبت شرکت و ثبت برند خوب است که بدانید برند مورد نظر شما در کدام طبقه قرار گرفته است و برای اینکه برند مورد نظرتان را به ثبت برسانید باید مشخص کنید در کدام طبقه قرار دارد.

اگر در ثبت برند به مشکل برخوردید کافیست گوشی خود را برداشته و با گرفتن شماره های تماس 45518-021 و 09120253390 با مشاوران ما تماس بگیرید. کارشناسان مجرب ما در موسسه با روی باز پذیرای سوالات شما هستند.

مطالعه بیشتر :

آموزش ثبت برند توتون و تنباکو

ثبت برند توتون و تنباکو شامل : توتون و تنباکو و جایگزین های توتون و تنباکو، سیگار، سیگار الکترونیکی و اواپراتور خوراکی برای سیگاری ها و محصولات مرتبط با سیگار و لوازم و ظروف مربوط به سیگار می باشد.

طبقه 34 برند شامل موارد زیر می باشد:

 • جایگزین های توتون و تنباکو, برای مقاصد پزشکی;
 • طعم دهنده ها, به غیر از روغن های ضروری, برای استفاده در سیگار الکترونیکی، اواپراتور خوراکی برای افراد سیگاری
 • گیاهان قابل استفاده برای سیگار کشیدن
 • لوازم خاص و ظروف مربوط به استفاده از تنباکو و وسایل برای سیگار کشیدن ، به عنوان مثال ، فندک برای سیگاری ها ، شیشه های توتون و تنباکو ، جعبه انفیه ، حمودرهای سیگار

ثبت برند توتون و تنباکو شامل موارد زیر نمی شود:

 • سیگار بدون توتون و تنباکو برای مقاصد پزشکی
 • باتری و شارژر برای سیگار الکترونیکی
 • فندکی برای خودرو

ثبت برند توتون و تنباکو بصورت جزئی شامل مواد زیر می باشد:

 1. کاغذهای نم گیر برای توتون پیپ
 2. فیلتر کهربائی چوب سیگار
 3. دهنی کهربائی چوب سیگار(ت)
 4. کیسه توتون
 5. پیپ
 6. توتون دان
 7. توتون و تنباکو
 8. دهنی کهربائی چوب سیگار(ت)
 9. سلفدان تنباکو
 10. جعبه های انفیه که ازفلزات قیمتی نباشند
 11. انفیه
 12. فندک برای سیگاری ها
 13. کیسه توتون
 14. پیپ
 15. جا پیپی
 16. پیپ پاک کن
 17. سیگارهای برگ
 18. سیگارهای برگ نازک (سیگارول)
 19. سیگارهائی که دارای ماده جایگزین تنباکو بوده و برای مقاصد طبی نباشند
 20. سیگارهای معمولی
 21. سیگارت
 22. سیگارت فیلتر
 23. کتابچه کاغذ سیگارت
 24. کاغذ سیگارت
 25. انواع چوب سیگارت که از فلزات قیمتی نباشند
 26. چوب سیگارت
 27. انواع فیلتر سیگارت
 28. جعبه سیگارت که ازفلزات قیمتی نباشند
 29. محفظه مخصوص گاز برای فندک سیگار
 30. چوب سیگارکه از فلزات قیمتی نباشند
 31. سیگاربر
 32. جعبه سیگار برگ که از فلزات قیمتی نباشند
 33. تنباکوی جویدنی
 34. جعبه و جلد برای سیگارهای معمولی که از فلزات قیمتی نباشند
 35. جعبه و جلد برای سیگارهای برگ از فلزات قیمتی نباشند
 36. کتابچه های کاغذهای سیگار
 37. ابزار سیگاربر
 38. محفظه گاز فندک
 39. سنگ چخماق فندک
 40. فیلتر سیگارت
 41. فندک برای سیگاری ها
 42. انواع گیاهان تدخین
 43. بخش دهنی کهربائی چوب سیگار(ت)
 44. بخش دهنی برای چوب سیگار
 45. کبریت ( ثبت برند توتون و تنباکو ( طبقه 34 ثبت برند ) )
 46. جاکبریتی که از فلزات گران بها نباشد
 47. جعبه کبریت که از جنس فلزات گران بها نباشد
 48. زیرسیگاری که ازفلزات قیمتی نباشند