1/5 - (1 امتیاز)

ثبت برند مشروبات الکلی

در ابتدا ذکر این نکته الزامی است که در ایران کلماتی که معنای غیر اخلاقی یا غیر شرعی را به ذهن متبادر می کنند یا مثلاً علائمی که مربوط به مشروبات الکلی می‌باشند قابلیت ثبت ندارد.

با این حال برای ثبت جهانی یا wipo این برند قابل ثبت است و استناد ما در این نوشته بر اساس طبقات برند جهانی یا همان wipo است که در سال 2020 ارائه شده است.

طبقات برند در 45 طبقه قرار دارد که هر طبقه به برند مخصوصی تعلق دارد. برای ثبت شرکت و ثبت برند بایستی بدانید که برند مورد نظر شما در کدام طبقه قرار گرفته است؟

مطالعه بیشتر :

آموزش ثبت برند مواد ضدعفونی کننده، الکل و ماسک

طبقه 33 برند شامل :مشروبات الکلی ، به جز آبجو ؛ آماده سازی برای تولید نوشیدنی های الکلی می باشد.

طبقه 33 برند بصورت کلی شامل موارد زیر می باشد:

  • شراب، شراب غنی
  • شراب الکلی
  • لیکور
  • اسانس های الکلی ، عصاره میوه های الکلی ، تلخ

ثبت برند مشروبات الکلی شامل موارد زیر نمی باشد:

  • نوشیدنی های دارویی
  • آبجو
  • میکسر های غیر الکلی مورد استفاده برای ایجاد مشروبات الکلی ، به عنوان مثال ، نوشابه ، آب سودا

ثبت برند مشروبات الکلی بصورت جزء به جزء شامل مواد زیر می باشد:

۳۳۰۰۰۴  رازیانه [لیکور]

۳۳۰۰۰۵  عرق بادیان

۳۳۰۰۰۶  مشروبات الکلی

۳۳۰۰۰۷  عرق نارگیل و برنج [اراک]

۳۳۰۰۳۱  نوشیدنی های الکلی حاوی میوه

۳۳۰۰۲۶  نوشیدنیهای الکلی ، به جز آبجو

۳۳۰۰۰۳  بیتس

۳۳۰۰۱۹  براندی

۳۳۰۰۰۹  سرکه

۳۳۰۰۱۰  کوکتل

۳۳۰۰۱۱  کوراسائو

۳۳۰۰۱۲  هاضم [لیکور و ارواح]

۳۳۰۰۰۸  نوشیدنی های مقطر

۳۳۰۰۲۴  عصاره های الکلی

۳۳۰۰۰۲  عصاره میوه ، مشروبات الکلی

۳۳۰۰۱۴  جین

۳۳۰۰۳۷  مشروبات الکلی مقطر

۳۳۰۰۱۶  هیدرول

۳۳۰۰۱۷  عصاره آلبالو

۳۳۰۰۱۵  لیکور

۳۳۰۰۰۱  تنتور نعناع

۳۳۰۰۲۰  زغال قالبی

۳۳۰۰۳۵  نوشیدنی های الکلی از پیش مخلوط ، به غیر ازموارد مبتنی بر آبجو

۳۳۰۰۳۲  برنج الکل

۳۳۰۰۱۸  ارواح [نوشیدنی ها]

۳۳۰۰۳۶  مشروبات الکلی بر اساس نیشکر

۳۳۰۰۳۴  ودکا

۳۳۰۰۲۳  ویسکی

۳۳۰۰۱۳  شراب