به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص بهره برداری از محصولات فرعی مراتع اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ بهره برداری از محصولات فرعی مراتع
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346,05,25 توام با اصلاحات و الحاقات بعدي

11661 1346/05/25 تبصره 7 اصلاحی الحاق شده دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
کارت ملی متقاضی 12279
کارت ملی بهره بردار یا نماینده بهره برداران عرفی 12280
نقشه محدوده بهره برداری با فرمت jpeg 12281
تصویر رضایت نامه از بهره بردار یا نماینده بهره بردار عرفی 12282

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346,05,25با اصلاحات و الحاقات بعدي

11660 1346/05/05 تبصره 7 ماده 3 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید بهره برداری از محصولات فرعی مراتع


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهره‌ برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1346,05,25با اصلاحات و الحاقات بعدي

11660 1346/05/05 تبصره 7 ماده 3 دانلود
فرآیند اصلاح بهره برداری از محصولات فرعی مراتع


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح گواهی تاییدیه فنی سامانه های نوین آبیاری

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال بهره برداری از محصولات فرعی مراتع


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال بهره برداری از محصولات فرعی مراتع


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

سیاستهای اجرایی سالانه سازمان جنگلها و مراتع وآبخیزداری کشور

10868 1398/06/02 صفحه 3 دانلود

دستورالعمل عمومی انعقاد پیمان سازمان برنامه و بودجه

11927 1388/03/03 بنده 5 ماده 46 و 47 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش نظارتی 11189

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

سیاستهای اجرایی سالانه سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور

10868 1398/06/02 صفحه 3 دانلود

دستورالعمل عمومی انعقاد پیمان سازمان برنامه و بودجه

11927 1388/03/03 بند 5 ماده 46 و 47 دانلود

قرارداد اجرای طرح بهره برداری، احیا، اصلاح و توسعه محصولات غیر چوبی جنگلی، مرتعی و بیابانی

11928 1398/01/24 ماده 6 دانلود