به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه برای تاسیس خانه امن یا همان تاسیس خانه سلامت دختران و زنان لازم است ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای تاسیس خانه امن از نمونه موضوعاتی است که در این نوشتار گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز تاسیس خانه امن ( تاسیس خانه سلامت دختران و زنان )مشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس خانه امن ( مجوز تاسیس خانه سلامت دختران و زنان )
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(-)

212 1397/09/13 ماده 26 دانلود

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 بند 3 ماده 1 دانلود

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 ماده 26 دانلود

دستورالعمل راه نوین

1172 1396/09/14 مقدمه دانلود

دستورالعمل خانه امن

1173 1396/09/14 مقدمه دانلود

دستوالعمل ندای مهر

1174 1396/09/14 مقدمه دانلود

دستورالعمل خانه سلامت

1176 1396/09/14 ماده 4 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس خانه امن ( مجوز تاسیس خانه سلامت دختران و زنان )


عنوان مدرک کد مدرک
عکس پرسنلی 10007
تصویر گواهی آموزشی 10029
تکمیل فرم درخواست پروانه 100174
موافقت اصولی 100378
تائیدیه های فنی ساختمان 100432
تایید کتبی وزارت بهداشت 100731
ارائه آرم، مهر و سربرگ 100855
تعهد کتبی مبنی بر اجرای دقیق مقررات 1001112
فیش واریزی تعرفه 1001113
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه 2100051
تأییدیه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی.(بهره برداری) 20000063

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 بند 3 ماده 1 دانلود

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 ماده 18 دانلود

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 ماده 19 دانلود

دستورالعمل خانه سلامت

1176 1396/09/14 ماده 5 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

تائیدیه آتش نشانی به منظور دارا بودن تجهیزات اطفای حریق و ایمنی در مکان مرکز

100150 شهرداری های کلان شهر ها – شهرداری 0 www.iran125.ir

گزارش کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تائیدیه بهداشت مکان مرکز

10046 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان غذا و دارو 0 http://fda.gov.ir

تائیدیه معاونت تخصصی مربوطه در خصوص تعیین ظرفیت مرکز

1001230 سازمان بهزیستی کشور – اداره کل بهزیستی 7 www.behzisti.org
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 ماده 18 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 بند 2 ماده 18 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز

 


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 تبصره 2 ماده 19 دانلود

دستورالعمل خانه سلامت

1176 1396/09/14 بند 11 ماده 3 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 ماده 19 دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 تبصره 1 ماده 19 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ

تعرفه صدور

400000 ریال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تعرفه صدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز تحت نظارت سازمان

825 1380/01/01 بند 3 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز تاسیس خانه امن ( تاسیس خانه سلامت دختران و زنان  )


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
عکس پرسنلی 10007
تصویر گواهی آموزشی 10029
مجوز فعالیت 100626
تکمیل فرم درخواست 100753
فیش واریزی تعرفه 1001113
تصویر پروانه تاسیس معتبر برای اشخاص حقوقی 1001154

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 ماده 20 دانلود

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 ماده 21 دانلود

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 پیوست5-1 دانلود

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 پیوست6-1 دانلود

دستورالعمل خانه سلامت

1176 1396/09/14 ماده 5 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 تبصره 2 ماده 21 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 ماده 21 دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز تاسیس خانه امن ( تاسیس خانه سلامت دختران و زنان  )


عنوان هزینه مبلغ

تعرفه تمدید مجوز تاسیس خانه امن ( تاسیس خانه سلامت دختران و زنان  )

300000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تعرفه صدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز تحت نظارت سازمان

825 1380/01/01 بند 3 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز تاسیس خانه امن ( مجوز تاسیس خانه سلامت دختران و زنان )


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز تاسیس خانه امن ( مجوز تاسیس خانه سلامت دختران و زنان )


عنوان مدرک کد مدرک
عکس پرسنلی 10007
مجوز فعالیت 100626
تکمیل فرم درخواست 100753
پروانه مسئول فنی 1003000

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 ماده 22 دانلود

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 ماده 23 دانلود

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 پیوست 11-1 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 تبصره 4 ماده 22 دانلود
مدت زمان اصلاح مجوز تاسیس خانه امن ( مجوز تاسیس خانه سلامت دختران و زنان )

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز خانه امن ( تاسیس خانه سلامت دختران و زنان )


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 ماده 50 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز خانه امن ( تاسیس خانه سلامت دختران و زنان )


عنوان مدرک کد مدرک
تذکر کتبی 1001115
اخطار اول 1001116
اخطار دوم 1001117

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل تاسیس ، اداره و انحلال مراکز و موسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی

822 1399/07/20 ماده 50 دانلود