3/5 - (2 امتیاز)

تاسیس شرکت خدمات مکانیزاسیون کشاورزی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت تاسیس شرکت خدمات مکانیزاسیون کشاورزی نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس شرکت خدمات مکانیزاسیون کشاورزی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

10038 1379/01/17 ماده 109 دانلود

شرح وظايف تفضيلي وزارت جهاد كشاورزي(بند 5 امور حمايتي)- ماده 2

10781 1379/01/01 5 دانلود
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاسیس شرکت خدمات مکانیزاسیون کشاورزی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر شناسنامه 10002
تصویر اساسنامه 10012
كپي كارت ملي 11050
كپي كارت پايان خدمت براي آقايان 11051
كپي آخرين مدرك تحصيلي متقاضي 11052
كد رهگيري فرم سامانه تجهيز شركتهاي مكانيزاسيون 11073
يك نسخه از اجاره نامه و يا سند مالكيت محل استقرار 11351
نامه درخواست متقاضي 12003
طرح توجيهي ايجاد شركت مكانيزاسيون 12019

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 بند ب/ مدارك دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام سابقه کار و فعالیت 10072 وزارت جهاد کشاورزی – سازمان دامپزشکی کشور 0 https://ivo.ir سابقه فعالیت


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 بند ب/مدارك دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز تاسیس شرکت خدمات مکانیزاسیون کشاورزی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 بند الف/ بند ج دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 الف/مراحل اداري دانلود
مدت اعتبار مجوز تاسیس شرکت خدمات مکانیزاسیون کشاورزیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 بندج/الزامات دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز تاسیس شرکت خدمات مکانیزاسیون کشاورزی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید پروانه تاسیس شرکت خدمات مکانیزاسیون کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش كارشناسي حاصل از بازديدهاي دوره اي 11074
نامه درخواست متقاضي 12003

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 بند ب مدارك دانلود

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 بند4 ضميمه پروانه صفحه8 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 بند 13 ضمايم پروانه/صفحه8 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 بند الف/ مراحل اداري دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید پروانه تاسیس شرکت خدمات مکانیزاسیون کشاورزی
فرآیند اصلاح پروانه تاسیس شرکت خدمات مکانیزاسیون کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
نامه درخواست متقاضي 12003
هر گونه تغيير در اساسنامه شركت از جمله تغيير مكان شركت، تغيير نام شركت و… 12020
هرگونه تغيير در موارد مندرج در فرم پروانه 12022
مدارك انتقال يا فروش شركت به فرد ديگر 12023


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 ضمايم پروانه صفحه8
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح پروانه تاسیس شرکت خدمات مکانیزاسیون کشاورزی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 الف/مراحل اداري
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه تاسیس شرکت خدمات مکانیزاسیون کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 ضمايم پروانه صفحه 8 دانلود

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 رديف 2و3 بند ج الزامات دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش كارشناسي ناشي از تخلف شركت مكانيزاسيون 11075

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ايجاد شركتهاي مكانيزاسيون كشاورزي

11061 1391/06/19 رديف 13 بندج الزامات دانلود