به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت تاییدیه آمبولانس اطلاعات کامل و جامعی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه آمبولانس
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

576 1396/07/14 15 ھرگاه اجراي استاندارد در مورد كالاھا و خدماتي، اجباري اعلام شود پس از انقضاي مھلت ھاي مقرر، تولید، تمركز، توزیع و فروش این گونه كالاھا و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و كالاھاي مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده۴۰ این قانون برخورد می شود.

تبصره – رعایت كلیه مقررات استانداردھاي اجباري در مورد كالاھاي وارداتي الزامي است.

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارسال کالا جهت نمونه بردای و بازدید 100353
اطلاعات شرکت تولید کننده 100358
ارائه گزارش بازرسی 100538
استانداردهای ملی و بین المللی مورد استفاده در ارائه خدمات تولید محصول 100670
ارائه درخواست کتبی 11205

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

576 1396/07/14 ماده 15 ھرگاه اجراي استاندارد در مورد كالاھا و خدماتي، اجباري اعلام شود پس از انقضاي مھلت ھاي مقرر، تولید، تمركز، توزیع و فروش این گونه كالاھا و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و كالاھاي مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده۴۰ این قانون برخورد می شود.

تبصره – رعایت كلیه مقررات استانداردھاي اجباري در مورد كالاھاي وارداتي الزامي است.

روش اجرایی صدور،تمدید،تجدید،تعلیق،رفع تعلیق،ابطال،صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی

928 1396/01/28 بند 6-1
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی صدور،تمدید،تجدید،تعلیق،رفع تعلیق،ابطال،صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی

928 1396/01/28 بند 6-1-1-3
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

روش اجرایی صدور،تمدید،تجدید،تعلیق،رفع تعلیق،ابطال،صدور مجدد پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی

928 1396/01/28 بند 6-1
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

1359 1397/04/26 4-4
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید تاییدیه آمبولانس


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح تاییدیه آمبولانس


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تاییدیه آمبولانس


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز