5/5 - (1 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت تاییدیه انتخاب بازرس موسسه اعتباری اطلاعات جامع و کاملی راخدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

مدارک و شرایط لازم برای دریافت این تاییدیه از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور تاییدیه انتخاب بازرس موسسه اعتباریمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه انتخاب بازرس موسسه اعتباری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

10317 1383/10/22 ماده 1 دانلود

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور

10800 1395/12/14 ماده 14 دانلود

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

10967 1395/11/10 ماده 21 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه انتخاب بازرس موسسه اعتباری


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی عادی 11243

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون تجارت

10483 1310/03/01 ماده 106 دانلود

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

10967 1395/11/10 بند الف ماده 21 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام آگهی ثبت تاسیس/ تغییرات شرکت‌ 10380 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 sherkat.ssaa.ir
استعلام اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی 10525 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی 0 ww.cbi.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

10967 1395/11/10 ماده 21 دانلود

بند 3 از شصت و دومین صورتجلسه کمیسیون اعتباری

12263 1390/09/09 1، 2 و 3 دانلود

بند 1 از بیست و یکمین صورتجلسه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری

12264 1392/07/15 1 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


مبانی قانونی ثبت نگردیده است
ضوابط خاص صدور مجوز

ندارد


مبانی قانونی ندارد
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید تاییدیه انتخاب بازرس موسسه اعتباری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه انتخاب بازرس موسسه اعتباریفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تاییدیه انتخاب بازرس موسسه اعتباری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تاییدیه انتخاب بازرس موسسه اعتباریفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تاییدیه انتخاب بازرس موسسه اعتباری


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد