3/5 - (2 امتیاز)

تاییدیه ایمنی آسانسور

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا درباره تاییدیه ایمنی آسانسور یا همان گواهی ایمنی آسانسور اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت تاییدیه ایمنی آسانسور از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب آورده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه ایمنی آسانسور
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

576 1396/07/14 ماده 15 ھرگاه اجراي استاندارد در مورد كالاھا و خدماتي، اجباري اعلام شود پس از انقضاي مھلت ھاي مقرر، تولید، تمركز، توزیع و فروش این گونه كالاھا و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و كالاھاي مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده ۴۰ این قانون برخورد مي شود.

تبصره – رعایت كلیه مقررات استانداردھاي اجباری در مورد كالاھاي وارداتي الزامي است.

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر بیمه نامه 10014
قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور 120080

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور تأییدیه ایمنی آسانسورهای برقی

1125 1383/02/08 6-7
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور تأییدیه ایمنی آسانسورهای برقی

1125 1383/02/08 5-5، 5-3، 6-7
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

استاندارد ملی “مقررات ایمنی ساختمان و نصب آسانسور: قسمت اول- آسانسورهای برقی” به شماره 1-6303

1472 1381/09/01 پیوست ث
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
نرخ تعرفه های بازرسی اولیه/پایانکار بازرسی اول تا 5 توقف 3583920 ریال
نرخ تعرفه های بازرسی اولیه/پایانکار بازرسی دوم 2090620 ریال
نرخ تعرفه های بازرسی اولیه/پایانکار از بازرسی سوم به بعد 1194640 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

1359 1397/04/26 4-4
نمونه گواهی ایمنی آسانسور صادر شده

فرآیند تمدید تاییدیه ایمنی آسانسور


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر بیمه نامه 10014
قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور 120080
گواهینامه اولیه ایمنی آسانسور 12300

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

بخشنامه 63600 درخصوص ابلاغ رویه بازرسی ادواری آسانسور

1454 1395/06/17 3 و 4 ماده ۳ – شرکت سرویس و نگهداری آسانسور از طرف مالکی و بهره‌برداران آسانسور معرفی می گردد و شماره و تاریخ قرارداد معتبر بین شرکت سرویس و نگهداری آسانسور و مالک یا بهره‌بردار آسانسور در پرسشنامه یکسان بازرسی ادواری ثبت می گردد.

ماده ۴- بازرسی ادواری به بازرسی اطلاق می‌شود که پیش از این گواهینامه در سامانه بارگذاری شده و قبل از انجام بازرسی ادواری توسط شرکت بازرسی فنی با استعلام از سامانه مدیریت بازرسی آسانسور شرکت بازرسی فنی صادر کننده گواهینامه و یا اداره کل استاندارد استان مربوطه صحه گذاری و اصالت سنجی شود.

ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
نرخ تعرفه های بازرسی ادواری بازرسی اول تا 5 توقف 1194640 ریال
نرخ تعرفه های بازرسی ادواری بازرسی دوم 597320 ریال
نرخ تعرفه های بازرسی ادواری بازرسی سوم به بعد 298660 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران

1359 1397/04/26 4-4
فرآیند اصلاح تاییدیه ایمنی آسانسور


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال تاییدیه ایمنی آسانسور


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز