به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت تاییدیه تشخیص و ثبت کانون بیماری دامی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه تشخیص و ثبت کانون بیماری دامی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون سازمان دامپزشکی کشور

10093 1350/03/24 ماده (4) دانلود

آیین نامه اجرایی تبصره (۸) الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی

10240 1384/09/06 ماده (8) دانلود

آيين نامه مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها

10286 1390/02/07 ماده (6) دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه تشخیص و ثبت کانون بیماری دامی


عنوان مدرک کد مدرک
ثبت گزارش بیماری در سامانه GIS سازمان دامپزشکی کشور 10391

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها

10286 1390/02/07 ماده 6 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بخشنامه سقف زمانی صدور (تمدید/ اصلاح) پروانه (مجوز/ گواهی) هاي دامپزشکی

12067 1399/10/13 متن بخشنامه دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه تاییدیه تشخیص و ثبت کانون بیماری دامی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید تاییدیه تشخیص و ثبت کانون بیماری دامی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه تشخیص و ثبت کانون بیماری دامیفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تاییدیه تشخیص و ثبت کانون بیماری دامی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تاییدیه تشخیص و ثبت کانون بیماری دامی

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تاییدیه تشخیص و ثبت کانون بیماری دامی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه مبارزه با بيماري هاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها

10286 1390/02/07 ماده 6 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد