5/5 - (1 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت تاییدیه تغییر آدرس صندوق قرض الحسنهرا خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این تاییدیه از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور تاییدیه تغییر آدرس صندوق قرض الحسنهمشخصات تاییدیه


2441018

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه تغییر آدرس صندوق قرض الحسنه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

10722 1395/11/10  ماده 21 بند الف تاسیس، ثبت،فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری مانند بانک ها ، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار،صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های لیزینگ ( واسپاری) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسه مجمع فوق العاده 11244

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تاییدیه نهایی 10442 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – پلیس پیشگیری ناجا 0 http://www.ir
تاییدیه اماکن 10013 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی 0 www.ir
استعلام کد پستی و دریافت آدرس 10384 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران 0 post.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید تاییدیه تغییر آدرس صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه تغییر آدرس صندوق قرض الحسنهفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تاییدیه تغییر آدرس صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تاییدیه تغییر آدرس صندوق قرض الحسنهفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تاییدیه تغییر آدرس صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو تاییدیه تغییر آدرس صندوق قرض الحسنهفایلی وجود ندارد