به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت تاییدیه صلاحیت فنی سازمان NGO کشاورزی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه صلاحیت فنی سازمان NGO کشاورزی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

12047 1384/03/29 بند پ ماده 4 دانلود

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

12049 1384/03/29 بند پ ماده 18 دانلود

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

12049 1384/03/29 تبصره های 2تا4ماده22 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه صلاحیت فنی سازمان NGO کشاورزی


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه اسناد 10240
تکمیل فرم درخواست 10756
درخواست تشکیل سمن 11406
2عدد عکس 3*4 11989
کپی شناسنامه و کارت ملی 12349

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی تاسیس وفعالیت سازمانهای مردم نهاد

12047 1384/03/29 بند پ ماده 4 دانلود

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

12049 1384/03/29 بند پ ماده 18 دانلود

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

12049 1384/03/29 تبصره های 2 تا4ماده 22 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام اعتقاد و التزام عملی اعضای هیات مدیره و بازرس به نظام جمهوری اسلامی ایران 10361 وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات 30 http://www.vaja.ir
استعلام از نیروی انتظامی ج.ا.ا در خصوص عدم اعتیاد به مواد مخدر اعضای هیات مدیره و بازرس 10362 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – دفاتر خدمات الکترونیک( پلیس بعلاوه ده) 15 http://police.ir
استعلام عدم سو پیشینه کیفری موثر اعضای هیات مدیره و بازرس 10363 وزارت دادگستری – سازمان تعزیرات حکومتی کشور 15 www.justice.ir
استعلام صلاحیت فنی اعضای هیات مدیره و بازرس سازمانهای مردم نهاد توسط وزارت جهاد کشاورزی 10364 وزارت جهاد کشاورزی – سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 30 https://www.maj.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

12049 1384/03/29 تبصره 3 ماده 22 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور تاییدیه صلاحیت فنی سازمان NGO کشاورزی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

12049 1384/03/29 مواد18تا24 دانلود
مدت زمان صدور تاییدیه صلاحیت فنی سازمان NGO کشاورزی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

12049 1384/03/29 تبصره 3 ماده 22 دانلود
مدت اعتبار تاییدیه صلاحیت فنی سازمان NGO کشاورزی
هزینه صدور تاییدیه صلاحیت فنی سازمان NGO کشاورزی
نمونه تاییدیه صلاحیت فنی سازمان NGO کشاورزی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید تاییدیه صلاحیت فنی سازمان NGO کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید تاییدیه صلاحیت فنی سازمان NGO کشاورزی
فرآیند اصلاح تاییدیه صلاحیت فنی سازمان NGO کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح تاییدیه صلاحیت فنی سازمان NGO کشاورزی
فرآیند ابطال تاییدیه صلاحیت فنی سازمان NGO کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال تاییدیه صلاحیت فنی سازمان NGO کشاورزی