به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوصاطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


20000204

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه طرح اعلامیه پذیره نویسی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

10251 1384/09/01 ماده 23 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه طرح اعلامیه پذیره نویسی


عنوان مدرک کد مدرک
طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام در دست انتشار 12466
تاییدیه حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر اعلام مبلغ مطالبات قابل تبدیل سهامداران به سرمایه 12468

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون تجارت

10483 1310/03/01 ماده 173 و 187 دانلود

دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

11191 1395/06/28 ماده 10 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

10251 1384/09/01 ماده 23 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

11191 1395/06/28 ماده 12 دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه تاییدیه طرح اعلامیه پذیره نویسی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید تاییدیه طرح اعلامیه پذیره نویسیشرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون تجارت

10483 1310/03/01 ماده 173 و 187 دانلود

دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

11191 1395/06/28 ماده 10 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

10251 1384/09/01 ماده 23 دانلود
مدت اعتبار تاییدیه طرح اعلامیه پذیره نویسیهزینه تمدید تاییدیه طرح اعلامیه پذیره نویسیفرآیند اصلاح تاییدیه طرح اعلامیه پذیره نویسی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تاییدیه طرح اعلامیه پذیره نویسی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

10251 1384/09/01 ماده 44 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد