به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

تاییدیه عدم بدهی موسسه بیمه به بانک

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص تاییدیه عدم بدهی موسسه بیمه به بانک اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور تاییدیه عدم بدهی موسسه بیمه به بانکمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه عدم بدهی موسسه بیمه به بانک
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل شناسایی منشأ سرمایه شرکت های بیمه

11380 1391/10/19 مواد 2 و 12 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه عدم بدهی موسسه بیمه به بانک


عنوان مدرک کد مدرک
اظهارنامه ثبتی شرکت یا شرکت نامه 10441
ارائه درخواست کتبی 11224
گواهی ثبت 11262
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 11584
اساسنامه 11888
تصویر آگهی روزنامه رسمی تاسیس شرکت و تغییرات آن 12081

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل شناسایی منشأ سرمایه شرکت های بیمه

11380 1391/10/19 ماده 7 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام از سازمان امور مالیاتی درخصوص عدم بدهکاری پذیره نویسان شرکت های بیمه 10347 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور 0 www.intamedia.ir
استعلام از گمرک ج.ا.ایران درخصوص عدم بدهکاری پذیره نویسان شرکت های بیمه 10348 وزارت امور اقتصادی و دارایی – گمرک جمهوری اسلامی ایران 0 www.irica.gov.ir
استعلام از سازمان خصوصی سازی درخصوص عدم بدهکاری پذیره نویسان شرکت های بیمه 10349 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان خصوصی سازی 0 www.ipo.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل شناسایی منشأ سرمایه شرکت های بیمه

11380 1391/10/19 ماده 12 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

11284 1395/11/26 بند 42 عناوین دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید تاییدیه عدم بدهی موسسه بیمه به بانک


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید تاییدیه عدم بدهی موسسه بیمه به بانکمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تاییدیه عدم بدهی موسسه بیمه به بانک


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح تاییدیه عدم بدهی موسسه بیمه به بانکمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تاییدیه عدم بدهی موسسه بیمه به بانک


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال تاییدیه عدم بدهی موسسه بیمه به بانکمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز