به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص نحوه دریافت تاییدیه فرهنگی اسباب بازی اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این تاییدیه از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه فرهنگی اسباب بازی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه شورای نظارت بر اسباب بازی

10504 1377/04/16 دانلود

آیین نامه اجرایی شورای نظارت بر اسباب بازی

10505 1377/04/29 دانلود

آیین نامه اجرایی ثبت طرح اسباب بازی

10506 1397/11/07 دانلود

معیارهای انتخاب اسباب بازی مناسب

10507 1384/12/09 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه فرهنگی اسباب بازی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
درخواست متقاضی 10030

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی شورای نظارت بر اسباب بازی

10505 1377/04/29 ماده 14 دانلود
هزینه صدور تاییدیه فرهنگی اسباب بازی


عنوان هزینه مبلغ
بررسی فرهنگی اقلام مورد استفاده در فضای بازی 1090000 ریال
صدور مجوز فرهنگی فضای عمومی و مراکز خصوصی کودکان 1635000 ریال


نمونه تاییدیه فرهنگی اسباب بازی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید تاییدیه فرهنگی اسباب بازی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز کانون ورزشی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز