به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص گواهی تاییدیه فنی سامانه های نوین آبیاری اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه فنی سامانه های نوین آبیاری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

واگذاري انجام آزمون ماشینهای کشاورزی به وزارت کشاورزی

10787 1351/01/01 تبصره 3 ماده 8 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهی تاییدیه فنی سامانه های نوین آبیاری


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه تصویر مدارک و مستندات مبنی بر سابقه تولید در رشته مورد تقاضا 10293
ارائه مستندات فنی و عملیاتی 10960
اصل فرم درخواست کتبی به انضمام تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی متقاضی 11674

دانلود دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

واگذاري انجام آزمون ماشینهای کشاورزی به وزارت کشاورزی

10787 1351/01/01 تبصره 3 ماده 8 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تایید اطلاعات هویتی شخص حقوقی 10324 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 https://ilenc.ssaa.ir
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی 10005 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 http://www.sabteahval.ir
گواهی رتبه بندی شرکت 10314 سازمان برنامه و بودجه كشور – شورای عالی انفورماتیک 1 sajat.mporg.ir
استعلام تایید نمایندگی و نام و نشان تجاری 10262 مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران – اداره صدور و نظارت بر مجوزها 15 http://iccima.ir
استعلام اعتبار مجوز 10274 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – دفاتر اسناد رسمی 0 www.ssaa.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

واگذاري انجام آزمون ماشینهای کشاورزی به وزارت کشاورزی

10787 1351/01/01 تبصره 3 ماده 8 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

واگذاري انجام آزمون ماشینهای کشاورزی به وزارت کشاورزی

10787 1351/01/01 تبصره 3 ماده 8 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

واگذاري انجام آزمون ماشینهای کشاورزی به وزارت کشاورزی

10787 1351/01/01 تبصره 3 ماده 8 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

واگذاري انجام آزمون ماشینهای کشاورزی به وزارت کشاورزی

10787 1351/01/01 تبصره 3 ماده 8 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

واگذاري انجام آزمون ماشینهای کشاورزی به وزارت کشاورزی

10787 1351/01/01 تبصره 3 ماده 8 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
بررسی فنی و ارزیابی مزرعه ای 300000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

واگذاري انجام آزمون ماشینهای کشاورزی به وزارت کشاورزی

10787 1351/01/01 تبصره 3 ماده 8 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید گواهی تاییدیه فنی سامانه های نوین آبیاری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز

ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید گواهی تاییدیه فنی سامانه های نوین آبیاری

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهی تاییدیه فنی سامانه های نوین آبیاری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح گواهی تاییدیه فنی سامانه های نوین آبیاری

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهی تاییدیه فنی سامانه های نوین آبیاری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز

ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال گواهی تاییدیه فنی سامانه های نوین آبیاری

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز