به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هرآنچه در خصوص تایید اساسنامه پارک علم و فناوری لازم است خدمت شما عزیزان قرار دهیم. لازم به ذکر است که در مقاله « اساسنامه پارک علم و فناوری » به تفصیل به مفاد اساسنامه پارک پرداخته ایم.

 

مرجع صدور تایید اساسنامه پارک علم و فناوریمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تایید اساسنامه پارک علم و فناوری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آيين نامه تأسيس و راه اندازي پارک هاي علم و فناوري

613 1381/12/17 ماده 13 مصوب 97/10/2 شورای گسترش آموزش عالی دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تایید اساسنامه پارک علم و فناوریفایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه تایید اساسنامه پارک علم و فناوری صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید تایید اساسنامه پارک علم و فناوری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تایید اساسنامه پارک علم و فناوری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تایید اساسنامه پارک علم و فناوری


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز