به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

تایید صلاحیت مدیر موسسه بیمه

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت تایید صلاحیت مدیر موسسه بیمه اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این تاییدیه از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور تایید صلاحیت مدیر موسسه بیمهمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تایید صلاحیت مدیر موسسه بیمه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه شماره 90

485 1394/03/26 مواد 3 و 4 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور تایید صلاحیت مدیر موسسه بیمه


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
معرفی نامه 10068
تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی 10111373708
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 1001810
اصل صورتجلسه مجمع يا هيئت مديره 1001904
معرفی نامه نماينده قانونی 40020
ارائه تعهدنامه 000110100010101000101
تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی 910000
تصویر عکس پرسنلی 910004
تصویر مدارک تحصیلی 12500010
تصویر سوابق شغلی 12500013

فرم ۱

فرم ۲

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه شماره 90

485 1394/03/26 2 دانلود

دستورالعمل بررسی صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه

1521 1395/08/02 ماده 1 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
استعلام از دفتر مرکزی حراست بیمه مرکزی ج.ا.ایران (صرفاً برای مدیران ارشد) درمورد سوابق فرد پیشنهادی 10400 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پذیرش مؤسسات و دفاتر بیمه ای 20 www.centinsur.ir
استعلام از معاونت نظارت بیمه مرکزی ج.ا.ایران (برای کلیه کارکنان کلیدی) درمورد عملکرد فرد پیشنهادی 10401 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پذیرش مؤسسات و دفاتر بیمه ای 15 www.centinsur.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل بررسی صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه

1521 1395/08/02 ماده 2 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی

286 1399/05/21 ماده 13 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی

1233 1395/11/26 بند 33 عناوین دانلود
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت

1286 1347/12/24 ماده 109 دانلود
هزینه صدور تایید صلاحیت مدیر موسسه بیمه
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید تایید صلاحیت مدیر موسسه بیمه


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید تایید صلاحیت مدیر موسسه بیمهمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح تایید صلاحیت مدیر موسسه بیمه


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال تایید صلاحیت مدیر موسسه بیمه


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه شماره 90

485 1394/03/26 9 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه شماره 90

485 1394/03/26 9 دانلود