به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

تخصیص گاز طبیعی به واحدهای صنعتی با تقاضای ۱۰ هزار مترمکعب در ساعت و بالاتر

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه تخصیص گاز طبیعی به واحدهای صنعتی با تقاضای ۱۰ هزار مترمکعب در ساعت و بالاتر را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور تخصیص گاز طبیعی به واحدهای صنعتی با تقاضای ۱۰ هزار مترمکعب در ساعت و بالاترمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به تخصیص گاز طبیعی به واحدهای صنعتی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه جدید کمیته هماهنگی سوخت و خوراک وزارت نفت

10798 1387/09/23 ماده 1 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور ٖتخصیص گاز طبیعی به واحدهای صنعتی


عنوان مدرک کد مدرک
تکمیل پرسشنامه تقاضاي تامين خوراك و سوخت گاز طبيعي مصرف كنندگان عمده (موجود در بخش صدور مجوزها) 11061
تکمیل فرم معیار مصرف انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (موجود در بخش صدور مجوزها) 11062

دانلود دانلود دانلود دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه جدید کمیته هماهنگی سوخت و خوراک وزارت نفت

10798 1387/09/23 ماده 11 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
معیار مصرف انرژی 10116 شرکت ملی نفت ایران – شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 120 www.ifco.ir
ملزومات فنی گازرسانی 10117 وزارت نفت – شرکت ملی گاز ایران 120 www.nigc.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه جدید کمیته هماهنگی سوخت و خوراک وزارت نفت

10798 1387/09/23 ماده 11 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه جدید کمیته هماهنگی سوخت و خوراک وزارت نفت

10798 1387/09/23 ماده 11 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه جدید کمیته هماهنگی سوخت و خوراک وزارت نفت

10798 1387/09/23 ماده 4 دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور تخصیص گاز طبیعی به واحدهای صنعتی
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید تخصیص گاز طبیعی به واحدهای صنعتی


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزدانلود دانلود دانلود دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه جدید کمیته هماهنگی سوخت و خوراک وزارت نفت

10798 1387/09/23 ماده 11 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید تخصیص گاز طبیعی به واحدهای صنعتی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه جدید کمیته هماهنگی سوخت و خوراک وزارت نفت

10798 1387/09/23 ماده 4 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح تخصیص گاز طبیعی به واحدهای صنعتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح تخصیص گاز طبیعی به واحدهای صنعتی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح تخصیص گاز طبیعی به واحدهای صنعتیفرآیند ابطال تخصیص گاز طبیعی به واحدهای صنعتی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو تخصیص گاز طبیعی به واحدهای صنعتیفایلی وجود ندارد