به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

ترخیص و صادرات کالا بدون کارت بازرگانی مجاز شد


نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در بخشنامه‌ای به گمرک ایران موضوع ترخیص و صادرات کالا بدون کارت بازرگانی را ابلاغ کرد.

در این نامه که ۲۳ خرداد ماه با موضوع ترخیص و صادرات کالا بدون کارت بازرگانی صادر شده، آمده است:

با عنایت به تبصره ۲ بند ۶ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه هیأت وزیران مبنی بر ترخیص و صادرات کالا بدون کارت بازرگانی(با توجه به انقضا، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی) به استحضار می‌رساند:

  1. اقلام موضوع ثبت سفارشاتی که در زمان اعتبار کارت بازرگانی دارای کد ساتا بوده و بارنامه آنها در زمان اعتبار ثبت سفارش صادر گردیده و با در زمان اعتبار ثبت سفارش کالای آنها دارای قبض انبار معتبر از اماکن گمرکی است، علیرغم ابطال، انقضا و یا تعلیق کارت بازرگانی با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه قابل ترخیص است.
  2. صادرات اقلامی که کارت بازرگانی صاحب کالا به هر دلیلی ابطال، تعلیق یا منقضی شده و در زمان اعتبار کارت بازرگانی دارای یکی از شرایط قیده شده در ماده ۱۱ مکرر آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات باشد، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع است.

ترخیص و صادرات کالا بدون کارت بازرگانی


الحاق ماده (11) مکرر به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1373ـ وزارت بازرگانی


در متن نامه ترخیص و صادرات کالا بدون کارت بازرگانی که در ابتدای مقاله به آن اشاره کردیم، از ماده ۱۱ مکرر به آیین نامه اجرایی صحبت نموذیم. لذا لازم دانستیم تا با هم الحاق ماده ۱۱ مکرر را مرور کنیم.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/12/1389 بنا به پیشنهاد شماره 23711/1 مورخ 27/7/1387 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

متن زیر به عنوان ماده (11) مکرر به آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1373 ، موضوع تصویب‌نامه شماره 1395ت16هـ مورخ 6/2/1373 اضافه می‌شود:

ماده (11) مکرر ـ صدور کالاهای واجد ضوابط مقرر در این آیین‌نامه در صورت تغییر مقررات و شرایط صدور آنها به هر نحو جز در موارد زیر مشمول شرایط و مقررات قبل از تغییر می‌باشد:

  1. حکم قانون شامل ضوابط جدید در مورد کالاهای صادر نشده باشد. ترخیص و صادرات کالا بدون کارت بازرگانی
  2. مقررات و شرایط جدید در راستای ایجاد تسهیلات و یا کاهش ضوابط و یا رفع محدودیت باشد.

به منظور برخورداری از مصادیق تغییرات احتمالی شرایط و مقررات صدور از جمله ایجاد محدودیت در صادرات، برقراری عوارض و یا مابه‌التفاوت، ضوابط فنی، نرخ پایه صادراتی، تغییر وضعیت کالا از جهت یارانه‌ای بودن یا نبودن، برقراری پیمان ارزی یا تعهد ارزی، اعمال محدودیت در معاملات با سایر کشورها و تغییر نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات توسط دولت، وجود یکی از ضوابط زیر قبل از تغییر الزامی است:

الف ـ گشایش اعتبار برای کالاها به نفع صادرکننده با سررسید حداکثر یک سال برای کالاهای مصرفی و دو سال برای کالاهای سرمایه‌ای که برای آن از سوی بانک تأییدیه صادر شده باشد.

ب ـ وجود کالا و اظهار آن در گمرک و اختصاص شماره ثبت (شماره کوتاژ). ترخیص و صادرات کالا بدون کارت بازرگانی

ج ـ وجود قرارداد معتبر بنا به تشخیص وزارت بازرگانی و متکی به یکی از روشهای ناظر بر معاملات طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موسوم به (UCP) و نیز وجود بیمه صادراتی یا بیمه تضمینی.

تبصره ـ وزارت بازرگانی مسئولیت صحت اجرا و نظارت بر اجرای این ماده را برعهده دارد.ترخیص و صادرات کالا بدون کارت بازرگانی