5/5 - (1 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه صدور مجوز اخذ تسهيلات شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و قوانین لازم برای ثبت صدور مجوز این صورتجلسات از نمونه موضوعاتی است که در این مقاله گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز

وزارت امور اقتصادی و دارایی


سازمان خصوصی سازی


مشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز اخذ تسهيلات شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

515 1389/12/20 فصل هفتم

قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

515 1389/12/20 فصل هشتم

قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی

588 1395/12/25 بند ب ماده 25 سازمان ثبت شرکت و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاه های مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.

بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.

تصويب نامه شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي

1554 1396/09/01 بند 3 به منظور تداوم اعمال نظارت بر شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت اجرای حکم بند ب ماده ۲۵ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی توسط سازمان خصوصی‌سازی تا زمان آزادسازی کامل سهام این شرکت ها ضروری می باشد.
فرآیند صدور مجوز اخذ تسهيلات شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت
 

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست بانك مركزي 1001897
مشخصات كامل وثائق و يا تضامين 1001898
مصوبه هیات مدیره شركت 1001899
مصوبه هيئت مديره يا كميته اعتباري بانك يا مؤسسه اعتباري عامل 1001900

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

227 1389/12/11 ماده 27
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز اخذ تسهيلات شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز اخذ تسهيلات شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز اخذ تسهيلات شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز