تصویب حق مسکن کارگران در سال 1400


پس از تقریبا دو ماه انتظار بالاخره خبر تصویب حق مسکن کارگران در سال 1400 به گوش می رسد. حق مسکن کارگران قرار بود به مبلغ ۴۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ برسد.

هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تصویب حق مسکن کارگران گفت: مطابق آخرین اخبار حق مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است.

وی بیان کرد: به‌نظر می‌رسد که با تصویب این مصوبه در کمیسیون اقتصادی دولت، این موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی و طرح به هیئت دولت ارجاع شده است. با توجه به اهمیت موضوع امیدواریم طی جلسات آینده در هیئت دولت تصویب شود.

یکی از بندهای مورد بحث در افزایش مزد سالیانه کارگران، حق مسکن است که رقم آن در شورای‌عالی کار توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پس از تعیین به هیئت وزیران پیشنهاد داده می‌شود و باید در جلسه هیئت دولت به تصویب برسد.

23 اسفند ماه 99 بود که جلسه شورای‌عالی کار تشکیل شد و حداقل دستمزد کارگران به 39 درصد افزایش یافت.

با آن مصوبه، حداقل حقوق کارگران از 1میلیون و 910 هزار تومان به 2میلیون و 655 هزار تومان و حق مسکن کارگران به 450 هزار تومان و بن و خواروبار به 600 هزار تومان افزایش یافت، همچنین پایه سنوات 140 هزار تومان تعیین شد.

«حق مسکن» تنها مؤلفه دستمزد است که تصویب نهایی و ابلاغ آن، نیازمند نظر و رأی هیئت وزیران است؛ یعنی تصمیم و رأی شورای‌عالی کار برای افزایش این مؤلفه مزدی به‌تنهایی، قابلیت اجرایی ندارد و باید حتماً افزایش حق مسکن در هیئت دولت به تصویب برسد.

امیدواریم مانند سنوات گذشته نباشد که پروسه تصویب این مصوبه چند ماه یا حتی یک سال طول بکشد.

زمانی که بخشنامه دستمزد کارگران در سال 1400 ابلاغ شد رییس شورای عالی گفت : افزایش کمک هزینه مسکن کارگران به دولت ارسال شده و هر زمان در دولت تصویب شود، باید از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ در دستمزد کارگران لحاظ شده و مابه‌التفاوت ماه‌های قبل از آن به کارگران پرداخت شود.

وی با یادآوری اینکه مصوبه شورای عالی کار افزایش کمک هزینه مسکن از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان است، گفت: تصویب حق مسکن کارگران حتی اگر در ماه‌های بعد از فروردین ماه هم در دولت انجام شود، کارفرمایان مکلف هستند که معوقات را از فروردین ماه اعمال کنند.

به این ترتیب کارفرمایان محترم لازم است مابه التفاوت حقوق فروردین کارگران را محاسبه نموده و با حقوق اردیبهشت ماه کارگران پرداخت نمایند.

در صورتی که کارفرما از افزایش دستمزد حقوق کارگران در سال 1400 خودداری نماید کارگران می توانند مطابق آنچه در مقاله « نحوه شکایت اینترنتی از کارفرما » گفتیم از کارفرما شکایت کرده تا به حق و حقوق خود برسند.