5/5 - (1 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت تاییدیه تصویب صورت مالی شرکت تعاونی اعتباررا خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این تاییدیه از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور تاییدیه تصویب صورت مالی شرکت تعاونی اعتبار







مشخصات تاییدیه


 246106





[ult_tab_element tab_style=”Style_4″][single_tab title=”صدور” tab_id=”1630988906200-2″]

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه تصویب صورت مالی شرکت تعاونی اعتبار
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

10722 1395/11/10  ماده 21 دانلود
فرآیند صدور مجوز




فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه


مدرکی ثبت نگردیده است

فایلی وجود ندارد

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار

11190 1396/03/09 مواد ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰،41 دانلود

 

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز



ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز




هزینه صدور مجوز




نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید تاییدیه تصویب صورت مالی شرکت تعاونی اعتبار


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه تصویب صورت مالی شرکت تعاونی اعتبار



فایلی وجود ندارد



ضوابط خاص تمدید مجوز



مدت زمان تمدید مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه تمدید مجوز




فرآیند اصلاح تاییدیه تصویب صورت مالی شرکت تعاونی اعتبار


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تاییدیه تصویب صورت مالی شرکت تعاونی اعتبار



فایلی وجود ندارد



ضوابط خاص اصلاح مجوز



مدت زمان اصلاح مجوز

روز




مدت اعتبار مجوز



هزینه اصلاح مجوز




فرآیند ابطال تاییدیه تصویب صورت مالی شرکت تعاونی اعتبار


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز



شرایط و مدارک لازم برای لغو تاییدیه تصویب صورت مالی شرکت تعاونی اعتبار



فایلی وجود ندارد