5/5 - (1 امتیاز)

تعیین حدود اراضی کشاورزی

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت تعیین حدود اراضی کشاورزی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تعیین حدود اراضی کشاورزی


فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تعیین حدود اراضی کشاورزی


عنوان مدرک کد مدرک
نقشه UTM زمین (محل) پیشنهادی برای تاسیس واحد/ مرکز مورد تقاضا 11164
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد) 11165
اسناد مالکیت 12303
مدرک دال بر مالکیت زمین 13065

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بر اساس رویه داخلی دستگاه

11676 1399/03/19 0 فایلی وجود ندارد
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
احراز مالکیت 10321 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره ثبت اسناد و املاک 0 www.ssaa.ir
احراز هویت اشخاص حقیقی 10377 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 www.sabteahval.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بر اساس رویه داخلی دستگاه

11676 1399/03/19 0 فایلی وجود ندارد
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بر اساس رویه داخلی دستگاه

11676 1399/03/19 15 فایلی وجود ندارد
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بر اساس رویه داخلی دستگاه

11676 1399/03/19 0 فایلی وجود ندارد
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
کارشناسی 1200000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بر اساس رویه داخلی دستگاه

11676 1399/03/19 15 فایلی وجود ندارد
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز تعیین حدود اراضی کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز تعیین حدود اراضی کشاورزیهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تعیین حدود اراضی کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز تعیین حدود اراضی کشاورزیهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تعیین حدود اراضی کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز تعیین حدود اراضی کشاورزیهزینه ابطال مجوز