در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این تاییدیه از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدورمشخصات


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه تعیین صاحبان امضای صندوق قرض الحسنه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

احکام دایمی برنامه های توسعه کشور

11696 1399/03/26 ماده 21 بند الف تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری مانند بانک ها ، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار،صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های لیزینگ ( واسپاری) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه تعیین صاحبان امضای صندوق قرض الحسنه


عنوان مدرک کد مدرک
تعهدنامه محضری مطابق با فرم های بانک مرکزی 11315
صورتجلسه هیات مدیره 11444

فایلی وجود نداردعنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
احراز هویت اشخاص حقیقی 10377 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 www.sabteahval.ir
گواهی عدم سوء پیشینه 10434 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 https://adliran.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید تاییدیه تعیین صاحبان امضای صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه تعیین صاحبان امضای صندوق قرض الحسنهفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تاییدیه تعیین صاحبان امضای صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تاییدیه تعیین صاحبان امضای صندوق قرض الحسنهفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تاییدیه تعیین صاحبان امضای صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو تاییدیه تعیین صاحبان امضای صندوق قرض الحسنهفایلی وجود ندارد


صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه تعیین صاحبان امضای صندوق قرض الحسنه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

احکام دایمی برنامه های توسعه کشور

11696 1399/03/26 ماده 21 بند الف تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری مانند بانک ها ، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار،صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های لیزینگ ( واسپاری) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان پذیر است.
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه تعیین صاحبان امضای صندوق قرض الحسنه


عنوان مدرک کد مدرک
تعهدنامه محضری مطابق با فرم های بانک مرکزی 11315
صورتجلسه هیات مدیره 11444

فایلی وجود نداردعنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
احراز هویت اشخاص حقیقی 10377 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 www.sabteahval.ir
گواهی عدم سوء پیشینه 10434 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 https://adliran.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


تمدید
فرآیند تمدید تاییدیه تعیین صاحبان امضای صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه تعیین صاحبان امضای صندوق قرض الحسنهفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
اصلاح

فرآیند اصلاح تاییدیه تعیین صاحبان امضای صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تاییدیه تعیین صاحبان امضای صندوق قرض الحسنهفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال تاییدیه تعیین صاحبان امضای صندوق قرض الحسنه


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو تاییدیه تعیین صاحبان امضای صندوق قرض الحسنهفایلی وجود ندارد