در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این تاییدیه از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدورمشخصات


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 ۵۶ دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور


عنوان مدرک کد مدرک
اصل صورتجلسه مجمع يا هيئت مديره 11923
گواهی کد پستی محل فعالیت 13116
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تاییدیه نهایی و بلاشرط نیروی انتظامی 10471 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – پلیس پیشگیری ناجا 0 pishgiri.police.ir
استعلام کد پستی و دریافت آدرس 10384 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران 0 post.ir

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 56 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدیدفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاحفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغوفایلی وجود ندارد


صدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 ۵۶ دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور


عنوان مدرک کد مدرک
اصل صورتجلسه مجمع يا هيئت مديره 11923
گواهی کد پستی محل فعالیت 13116
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تاییدیه نهایی و بلاشرط نیروی انتظامی 10471 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – پلیس پیشگیری ناجا 0 pishgiri.police.ir
استعلام کد پستی و دریافت آدرس 10384 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران 0 post.ir

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري)

10319 1386/04/09 56 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


تمدید
فرآیند تمدید


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدیدفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
اصلاح

فرآیند اصلاح


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاحفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغوفایلی وجود ندارد