به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز توزیع کالای دخانی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز توزیع کالای دخانی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تصویب نامه شماره 80681 /ت 46360 هـ

10171 1391/04/27 بند 1 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز توزیع کالای دخانی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر سند مالکیت 10005
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه شرکت 10012
تصویر اجاره نامه 10018
تکمیل پرسشنامه اطلاعات 10283
رضایت نامه 10715
سفته 10852
4 قطعه عکس پرسنلی 4*3 برای اشخاص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 11896
معرفی 10 عامل از 10 استان 12001

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

10152 1386/07/01 تبصره ماده 7 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
کارت پایان یا معافیت از خدمت 10231 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 10 sabteahval.ir
عدم سوء پیشینه کیفری 10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir
استعلام از حوزه مبارزه با قاچاق درخصوص عدم سابقه 10491 وزارت صنعت، معدن و تجارت – مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور 1 https://www.mimt.gov.ir استعلام از حوزه مبارزه با قاچاق مرکز درخصوص عدم سابقه

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل های مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

11490 1394/08/25 بند 5.9 دستورالعمل توزیع کالای دخانی دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

10152 1386/07/01 تبصره ماده 7 دانلود

دستورالعمل های مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

11490 1394/08/25 بند 4.2 دستورالعمل توزیع کالای دخانی دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل های مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

11490 1394/08/25 بند 2 دستورالعمل توزیع کالای دخانی دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل های مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

11490 1394/08/25 ماده 4 مجوز توزیع کالای دخانی دانلود
هزینه صدور مجوز توزیع کالای دخانی


عنوان هزینه مبلغ
هزینه 500000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اصلاح قانون انحصار دخانیات

11489 1310/12/26 دستور العمل های مرکز دخانیات دانلود
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز توزیع کالای دخانی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
جواز کسب معتبر 10851
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی 11057
ارائه تعهدنامه در سربرگ رسمی و با امضاء بالاترین مقام صاحب امضاء و مهر شرکت 11144
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات 11217
ارائه درخواست کتبی 11224
تصویر اجاره نامه و يا سند مالكيت مربوط به دفتر شركت و انبار 11576
اخذ مفاصا حساب مالياتي 11589
تصاوير مصدق صفحه اول شناسنامه، صفحه توضيحات، کارت ملی 11612
اساسنامه 11888
تصویر برابر اصل کارت ملی شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 11910
آخرین آگهی تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور 11968
معرفی 10 عامل از 10 استان 12001

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل های مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

11490 1394/08/25 بند 2 دستورالعمل توزیع کالای دخانی دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز توزیع کالای دخانیمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز توزیع کالای دخانی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز توزیع کالای دخانی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز توزیع کالای دخانی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز توزیع کالای دخانی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل های مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

11490 1394/08/25 ماده 5 مجوز توزیع کالای دخانی دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز توزیع کالای دخانی


عنوان مدرک کد مدرک
اخذ گزارش و محرز شدن تخلف دارنده مجوز 12002

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل های مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور

11490 1394/08/25 ماده 5 مجوز توزیع کالای دخانی دانلود