به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت تاییدیه ثبت انحلالرا خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این تاییدیه از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور تاییدیه ثبت انحلال شرکت تعاونی اعتبارمشخصات تاییدیه


246113

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ تاییدیه ثبت انحلال شرکت تعاونی اعتبار
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

10722 1395/11/10  ماده 21 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور تاییدیه


فایلی وجود ندارد

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

 دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار

11190 1396/03/09 مواد (۴۵)، (۴۶)، (۴۷) و (۴۸) دانلود

 

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید تاییدیه ثبت انحلال شرکت تعاونی اعتبار


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید تاییدیه ثبت انحلال شرکت تعاونی اعتبارفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح تاییدیه ثبت انحلال شرکت تعاونی اعتبار


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح تاییدیه ثبت انحلال شرکت تعاونی اعتبارفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال تاییدیه ثبت انحلال شرکت تعاونی اعتبار


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو تاییدیه ثبت انحلال شرکت تعاونی اعتبارفایلی وجود ندارد