ثبت تغییرات اختراع

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه ثبت تغییرات اختراع نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به ثبت تغییرات اختراعو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت ثبت تغییرات اختراع
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/0121 و 47 تا 57

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12721386/11/2348 و 49
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی10117
ارائه مدرک اختراع1002178

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/0121 و 47 تا 57

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12721386/11/2348 و 49
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت

شرایط ماهوی اختراع

10143قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور180www.ssaa.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران

5601385/10/15تبصره 3 ماده 17

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/0128
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینهمبلغ
حق الثبت تغییرات برای اشخاص حقیقی50000 ریال
حق الثبت تغییرات برای اشخاص حقوقی500000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01ماده192- جدول ضمیمه 1

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12721386/11/23ماده 65

جدول هزینه های مربوط به اختراع

15361399/02/21
نمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید ثبت تغییرات اختراع


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح ثبت تغییرات اختراع


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اصل گواهی اختراع1002179
رسید مربوط به پرداخت هزینه1002180
مدارک قانونی دال بر انجام تغییرات1002181
مدارک نماینده قانونی ( در صورت وجود)1002182

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/0121 و 47 تا 57

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12721386/11/2348 و 49
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
حق الثبت تغییرات اختراع برای اشخاص حقیقی50000 ریال
حق الثبت تغییرات اختراع برای اشخاص حقوقی500000 ریال

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/01جدول ضمیمه 1
فرآیند ابطال ثبت تغییرات اختراع


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/0148

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12721386/11/238
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12711387/11/0148

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

12721386/11/238