به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز ثبت تغییرات اساسنامه ناشران را به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز ثبت تغییرات اساسنامه ناشرانمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت تغییرات اساسنامه ناشران
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

11184 1398/08/19 ماده 56 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

11184 1398/08/19 ماده 56 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز ثبت تغییرات اساسنامه ناشران صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز ثبت تغییرات اساسنامه ناشران


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز ثبت تغییرات اساسنامه ناشرانفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

11184 1398/08/19 ماده 56 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ثبت تغییرات اساسنامه ناشران


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز ثبت تغییرات اساسنامه ناشران


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ثبت تغییرات اساسنامه ناشرانفایلی وجود ندارد