5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز ثبت دفتر بازرگانی به تفصیل صحبت کنیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است. چنانچه قصد ثبت دفتر بازرگانی دارید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

 

مرجع صدور مجوز ثبت دفتر بازرگانیمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت دفتر بازرگانی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تجارت

486 1310/03/01 16

قانون تجارت

486 1310/03/01 17

قانون تجارت

486 1310/03/01 18

قانون تجارت

486 1310/03/01 19

آیین نامه ثبت دفتر بازرگانی

661 1325/01/14 7

آیین نامه ثبت دفتر بازرگانی

661 1325/01/14 8

آیین نامه ثبت دفتر بازرگانی

661 1325/01/14 9
فرآیند صدور مجوز

ثبت دفتر بازرگانی
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
گواهی پلمپ دفاتر قانونی 100535
اظهار نامه دفتر ثبت تجارتی 1001867

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تجارت

486 1310/03/01 16

قانون تجارت

486 1310/03/01 17

قانون تجارت

486 1310/03/01 18

قانون تجارت

486 1310/03/01 19

آیین نامه ثبت دفتر بازرگانی

661 1325/01/14 1 الی 12
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه رسمی صدور مجوز 40000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون راجع به ثبت شرکتها

1293 1310/11/03 10

قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین

675 1373/12/28 1
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز ثبت دفتر بازرگانی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
گواهی پلمپ دفاتر قانونی 100535

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تجارت

486 1310/03/01 16 الی 19

آیین نامه ثبت دفتر بازرگانی

661 1325/01/14 1 الی 12
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز ثبت دفتر بازرگانی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ثبت دفتر بازرگانی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز