به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت ثبت شرکت تعاونی تولید روستایی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ ثبت شرکت تعاونی تولید روستایی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی

10241 1397/09/20 کل آیین نامه دانلود

قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه سازی اراضی(شرکتهای تعاونی تولید روستایی)

10832 1349/12/24 مواد 1تا7 ص3تا9 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور ثبت شرکت تعاونی تولید روستایی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
درخواست متقاضی 10030
امکان سنجی وارزیابی میدانی توسط گروه کارشناسی 10267
فرم مشخصات تفضیلی منطقه پیشنهادی برای تشکیل شرکت تعاونی تولید روستایی 10268
نامه درخواست مدیریت تعاون روستایی استان جهت مجوز اولیه تشکیل شرکت تعاونی تولید روستایی به انضمام ضما 10269
موافقت دفتر نظام های بهره برداری با تشکیل شرکت تعاونی تولید 10270
صورتجلسه تشکیل هیئت موسس 10271
افتتاح حساب غیر قابل برداشت 10272
آگهی تشکیل مجمع موسس شرکت تعاونی تولید روستایی 10273
آگهی ثبت نام عضویت متقاضی شرکت تعاونی تولید 10274
لیست اسامی بهره برداران شرکت تعاونی تولید در شرف تاسیس 10275
فرم تایید موجودی حساب بانکی شرکت تعاونی تولید روستایی در شرف تاسیس 10276
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی تولید روستایی 10277
مدارک احراز صلاحیت اعضای هیات مدیره ،بازرسان و مدیر عامل 10278

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور ثبت شرکت تعاونی تولید روستایی
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید ثبت شرکت تعاونی تولید روستایی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید ثبت شرکت تعاونی تولید روستاییمدت زمان تمدید ثبت شرکت تعاونی تولید روستایی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح ثبت شرکت تعاونی تولید روستایی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح ثبت شرکت تعاونی تولید روستاییمدت زمان اصلاح ثبت شرکت تعاونی تولید روستایی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال ثبت شرکت تعاونی تولید روستایی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال ثبت شرکت تعاونی تولید روستاییمدت زمان ابطال ثبت شرکت تعاونی تولید روستایی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز