به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت ثبت شرکت تعاونی کشاورزی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ ثبت شرکت تعاونی کشاورزی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون شرکتهای تعاونی

10225 1350/03/16 کل قانون دانلود

تعاونیها و تشکلها از منظر قوانین و مقررات

10818 1390/02/09 مواد21و97ص17و33 دانلود

تعاونیها و تشکلها از منظر قوانین و مقررات

10818 1390/02/09 مواد1تا6ص410تا412 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور ثبت شرکت تعاونی کشاورزی


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
طرح توجیهی 10261
صورتجلسه هیات موسس 10262
تایید اداره تعاون روستای شهرستان 10263
تایید مدیرت تعاون روستایی استان 10264
تایید فعالیت درموضوع تعاونی توسط جهاد کشاورزی حوزه فعالیت 10265
گواهی کارگاه توجیهی و مسئله یابی برای متقاضیان 10266

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید ثبت شرکت تعاونی کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید ثبت شرکت تعاونی کشاورزیمدت زمان تمدید ثبت شرکت تعاونی کشاورزی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح ثبت شرکت تعاونی کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح ثبت شرکت تعاونی کشاورزیمدت زمان اصلاح ثبت شرکت تعاونی کشاورزی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال ثبت شرکت تعاونی کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال ثبت شرکت تعاونی کشاورزیمدت زمان ابطال ثبت شرکت تعاونی کشاورزی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز