5/5 - (5 امتیاز)

مجوز ثبت شرکت کارگزاری

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز ثبت شرکت کارگزاری بورس اطلاعات کامل و جامعی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مدارک لازم برای دریافت این مجوز در این مطلب قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز ثبت شرکت کارگزاری بورسمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت شرکت کارگزاری بورس
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

539 1384/09/01 ماده 7

دستورالعمل صدور مجوز ثبت شرکت كارگزاری در بورس

870 1386/07/25

دستور العمل نحوه دریافت مجوز تأسیس بورسها، کانونها، نهادهای مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار

1245 1385/07/30 کل دستورالعمل
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

محکومیت های انضباطی موثر

12020082 1396/05/04 کل مصوبه

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس

870 1386/07/25 کل دستورالعمل

دستور العمل نحوه دریافت مجوز تأسیس بورسها، کانونها، نهادهای مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار

1245 1385/07/30 کل دستورالعمل
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری

530 1386/09/27 ماده 3 و 12

دستورالعمل صدور مجوز ثبت شرکت كارگزاری در بورس

870 1386/07/25 ماده 9

ممنوعیت عضویت همزمان کارگزاران و اعضای هیات مدیره کارگزاران در هیات مدیره شرکتهای پذیرفته شده

876 1384/02/26 کل مصوبه

آئین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران

1148 1385/01/01 بند ب ماده31

لزوم اخذ تأییدیه از سازمان در خصوص سرمایه گذاری در سایر شرکتهای موجود توسط کارگزاران

877 1389/07/27 کل بخشنامه

ممنوعيت عضويت شركتهاي كارگزاري در هيات مديره شركت هايي كه خارج از موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه شركتهاي كارگزاري مي باشند

879 1391/10/06 کل بخشنامه
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس

870 1386/07/25 کل مصوبه
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبۀ تغییر کارمزدهای سازمان

12020090 1396/05/03 بند 5
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز ثبت شرکت کارگزاری بورس


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ثبت شرکت کارگزاری بورس


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز ثبت شرکت کارگزاری بورس


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

539 1384/09/01 بند 6 ماده 7

دستورالعمل صدور مجوز ثبت شرکت كارگزاری در بورس

870 1386/07/25 ماده 7

دستورالعمل انضباطي كارگزاران

871 1389/09/13 ماده 4
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز