مجوز ثبت شرکت کارگزاری

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز ثبت شرکت کارگزاری بورس اطلاعات کامل و جامعی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مدارک لازم برای دریافت این مجوز در این مطلب قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز ثبت شرکت کارگزاری بورسمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت شرکت کارگزاری بورس
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

5391384/09/01ماده 7

دستورالعمل صدور مجوز ثبت شرکت كارگزاری در بورس

8701386/07/25

دستور العمل نحوه دریافت مجوز تأسیس بورسها، کانونها، نهادهای مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار

12451385/07/30کل دستورالعمل
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

محکومیت های انضباطی موثر

120200821396/05/04کل مصوبه

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس

8701386/07/25کل دستورالعمل

دستور العمل نحوه دریافت مجوز تأسیس بورسها، کانونها، نهادهای مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار

12451385/07/30کل دستورالعمل
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری

5301386/09/27ماده 3 و 12

دستورالعمل صدور مجوز ثبت شرکت كارگزاری در بورس

8701386/07/25ماده 9

ممنوعیت عضویت همزمان کارگزاران و اعضای هیات مدیره کارگزاران در هیات مدیره شرکتهای پذیرفته شده

8761384/02/26کل مصوبه

آئین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران

11481385/01/01بند ب ماده31

لزوم اخذ تأییدیه از سازمان در خصوص سرمایه گذاری در سایر شرکتهای موجود توسط کارگزاران

8771389/07/27کل بخشنامه

ممنوعيت عضويت شركتهاي كارگزاري در هيات مديره شركت هايي كه خارج از موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه شركتهاي كارگزاري مي باشند

8791391/10/06کل بخشنامه
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس

8701386/07/25کل مصوبه
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

مصوبۀ تغییر کارمزدهای سازمان

120200901396/05/03بند 5
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز ثبت شرکت کارگزاری بورس


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ثبت شرکت کارگزاری بورس


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز ثبت شرکت کارگزاری بورس


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

5391384/09/01بند 6 ماده 7

دستورالعمل صدور مجوز ثبت شرکت كارگزاری در بورس

8701386/07/25ماده 7

دستورالعمل انضباطي كارگزاران

8711389/09/13ماده 4
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز