به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره شركت های سرمایه پذیر سهام عدالت


در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره شركت های سرمایه پذیر سهام عدالت اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و قوانین لازم برای ثبت صدور مجوز این صورتجلسات از نمونه موضوعاتی است که در این مقاله گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره شركت های سرمایه پذیر سهام عدالت
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

515 1389/12/20 فصل هفتم

قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

515 1389/12/20 فصل هشتم

قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

515 1389/12/20 ماده 18

قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی

588 1395/12/25 بند ب ماده 25 به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه های در حال واگذاری و همچنین بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیأت واگذاری، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می شود.

سازمان ثبت شرکت و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاه های مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.

بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.

تصويب نامه شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي

1554 1396/09/01 بند 3 به منظور تداوم اعمال نظارت بر شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت اجرای حکم بند ب ماده ۲۵ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی توسط سازمان خصوصی‌سازی تا زمان آزادسازی کامل سهام این شرکت ها ضروری می باشد.
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
اصل صورتجلسه مجمع يا هيئت مديره 1001904
اظهار نظر بازرس قانوني شركت در خصوص افزايش سرمايه 1001905
اساسنامه فعلي و پيشنهادي 1001906
ساير مدارك و مستندات متناسب با تصميمات مجمع يا هيئت مديره 1001907
درخواست شركت 1001908

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور ثبتمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

227 1389/12/11 ماده 27

قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

515 1389/12/20 فصل هفتم
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره شركت های سرمایه پذیر سهام عدالت


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره شركت های سرمایه پذیر سهام عدالت


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره شركت های سرمایه پذیر سهام عدالت


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز